Điều kiện cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gien làm thực phẩm

Ngày đăng: 19/02/2014 - Lượt xem: 2870

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gien đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, có hiệu lực thi hành từ 10/3/2014.

Theo Thông tư  thực vật biến đổi gien được cấp Giấy xác nhận phải đáp ứng một trong các điều kiện: Thực vật biến đổi gien được ít nhất 5 nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và chưa xảy ra rủi ro ở các nước đó.

Thực vật biến đổi gien được Hội đồng an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi thẩm định hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gien đó đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và kết luận thực vật biến đổi gien đó không có các rủi ro không kiểm soát được đối với sức khỏe của con người và vật nuôi.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp khác như trường hợp sự kiện thực vật biến đổi gien đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm thì sự kiện thực vật biến đổi gien đó được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi.

Trường hợp thực vật mang sự kiện chuyển gien tổ hợp là kết quả của quá trình lai quy tụ bằng phương pháp lai tạo truyền thống từ hai hoặc nhiều sự kiện chuyển gien đơn lẻ đã được cấp Giấy xác nhận thì thực vật đó được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/3/2014.

Trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các sự kiện thực vật biến đổi gien phải được nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận trước khi tiếp tục sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam.

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top