Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát mối nguy và kiểm nghiệm mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP năm 2014

Ngày đăng: 25/04/2014 - Lượt xem: 5046

Ngày 23/4/2014, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản số 864/ATTP-NĐ gửi các viện: Viện Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia; Viện Pasteur Nha Trang; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; Viện Vệ sinh và Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm KN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát mối nguy và kiểm nghiệm mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP năm 2014

Theo văn bản, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các viện tổ chức triển khai các nội dung sau:

1. Hoạt động giám sát mối nguy ô nhiễm, thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn được phân công thực hiện

1.1. Lấy mẫu thực phẩm: Lấy mẫu loại thực phẩm phổ biến, có nguy cơ ô nhiễm tác nhân vi sinh, hóa học trên địa bàn tỉnh/thành phố theo từng tháng trong năm 2014. Mẫu lấy ở những cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; kiểm nghiệm mẫu ngay sau khi lấy để có kết quả phục vụ kịp thời công tác quản lý an toàn thực phẩm.

1.2. Kiểm nghiệm các chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm mối nguy vi sinh, hóa học các mẫu thực phẩm giám sát năm 2014 tại các đơn vị: Phụ lục 1 kèm theo.

a) Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia:

Lấy mẫu tại 10 tỉnh, thành phố: TP. Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình. Trong đó ưu tiên lấy tại TP. Hà Nội (ít nhất 50% số mẫu được giao). Thực phẩm và chỉ tiêu giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm tại mục 1–15.

b) Viện Pasteur Nha Trang:

Lấy mẫu tại 3 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận. Thực phẩm và chỉ tiêu giám sát  an toàn thực phẩm sản phẩm tại mục 1–10.

c) Trung tâm KN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế:

Lấy mẫu tại 3 tỉnh: Thừa Thiên–Huế, Quảng Trị, TP Đà Nẵng. Thực phẩm và chỉ tiêu giám sát  an toàn thực phẩm sản phẩm tại mục 1–10.

d) Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên:

Lấy mẫu tại 3 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai. Thực phẩm và chỉ tiêu giám sát  an toàn thực phẩm sản phẩm tại mục 1–10.

đ) Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh:

Lấy mẫu tại 6 tỉnh, TP.: Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang và Cần Thơ. Trong đó ưu tiên lấy tại TP. Hồ Chí Minh (ít nhất 50% số mẫu). Thực phẩm và chỉ tiêu giám sát  an toàn thực phẩm sản phẩm tại mục 1–15.

1.3. Tổng hợp, báo cáo:

- Các mẫu giám sát phải được lấy vào thời gian trước ngày 10 hàng tháng, báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 05 của tháng kế tiếp.

- Đối với các mẫu kiểm nghiệm có kết quả không đạt yêu cầu theo quy định phải được tổng hợp báo cáo và gửi ngay về Cục An toàn thực phẩm để xử lý.

- Tùy theo năng lực xét nghiệm của các Viện cũng như tình hình thực tế về an toàn thực phẩm của địa phương, các Viện có thể mở rộng chỉ tiêu hoặc thay đổi một số loại thực phẩm cần giám sát nhưng trước đó phải trao đổi và thống nhất với Cục An toàn thực phẩm.

Báo cáo tổng hợp toàn bộ kết quả giám sát trong năm gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 25/12/2014.

2. Hoạt động mua mẫu, kiểm nghiệm mẫu phục vụ công tác thanh tra an toàn thực phẩm; phối hợp điều tra, chẩn đoán ngộ độc thực phẩm và xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm

2.1. Các đơn vị cử cán bộ tham gia lấy mẫu và kiểm nghiệm phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra do Ngành y tế chủ trì theo yêu cầu. Việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm do các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra quyết định

2.2. Các đơn vị phối hợp hỗ trợ các địa phương trong công tác điều tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm phục vụ việc chẩn đoán ngộ độc thực phẩm khi có yêu cầu;

2.3. Các đơn vị phối hợp thực hiện giám sát đột xuất và xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm.

Các đơn vị tổng hợp, đánh giá và báo cáo riêng kết quả kiểm nghiệm đối với từng hoạt động về Cục An toàn thực phẩm.

3. Nguồn kinh phí, định mức và quyết toán

Các đơn vị tham gia giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm; kiểm nghiệm phục vụ công tác thanh tra an toàn thực phẩm; điều tra, chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm sẽ sử dụng nguồn kinh phí từ Dự án Phòng chống ngộ độc thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014 đã phân bổ cho các đơn vị (có phụ lục kèm theo):

- Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, viện Pasteur Nha Trang, viện Vệ sinh và Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh, viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên: Kinh phí cấp thẳng.

- Trung tâm KN Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế: Kinh phí chuyển qua hợp đồng thuê khoán.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết và thực hiện các nội dung hoạt động theo hướng dẫn; nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành và các văn bản khác có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần có thêm thông tin, đề nghị phản hồi trực tiếp với Cục An toàn thực phẩm để thống nhất và xử lý kịp thời./.

Tải văn bản tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top