Tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Ngày đăng: 03/06/2013 - Lượt xem: 3293

Ngày 3/6/2013, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 1028/ATTP-NĐ gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố về việc Tăng cường quản lý hoạt động cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Để thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật trong việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mục tiêu cải cách hành chính: công khai, minh bạch các hoạt động và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Cục An toàn thực phẩm đề nghị với đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ một số biện pháp như sau:

1. Tổ chức, thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi những quy định về điều kiện an toàn thực phẩm, quy định về việc phân công, phân cấp quản lý và quy trình cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm. Công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm biết và thực hiện.

2. Rà soát các thủ tục hành chính, quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, quy trình cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm theo quy định hiện hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình tiến hành các thủ tục về hồ sơ, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn, chuẩn hóa năng lực cán bộ thẩm xét hồ sơ, cán bộ thẩm định cơ sở để thống nhất quy trình, kỹ năng và nội dung thẩm xét, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật và không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện sớm và xử lý nghiêm các cán bộ, nhân viên làm trái các quy định của pháp luật hay có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp.

4. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc gì cần tổng hợp, báo cáo về Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế để kịp thời xử lý.

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top