Thống nhất hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 20/03/2014 - Lượt xem: 4856

An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề lớn không những ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, phát triển giống nòi, an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Vì vậy, đảm bảo ATTP được các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương và người dân đặc biệt quan tâm. Trong thời gian gần đây, có nhiều sự cố về ATTP đã xảy ra và các cơ quan quản lý ATTP trong đó có hệ thống các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã đóng vai trò rất lớn trong việc xử lý các sự cố này. Hiện nay, một vài tỉnh, thành phố dự kiến tiến hành sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong đó có Chi cục ATVSTP. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác ATTP theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đã có văn bản số 1325/BYT-ATTP ngày 21 tháng 3 năm 2014 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tạm dừng việc sắp xếp vì những lý do sau:

1. ATTP là vấn đề liên ngành do 3 ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công thương cùng quản lý. Ngành y tế được giao là  cơ quan quản lý nhà nước chung về lĩnh vực này, vì vậy cần phải có một cơ quan chuyên trách, thường trực về vấn đề này để thực hiện việc điều phối, giúp cho Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh, thành phố đảm bảo ATTP cho người dân.

2. Thực hiện sắp xếp lại Chi cục ATVSTP sẽ trái với quy định tại Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (tại thông báo số 08/TP-VPCP ngày 08/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm), mục 7 nêu rõ “UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương củng cố tổ chức, tăng cường năng lực cho các Chi cục ATVSTP, Chi cục quản lý chất lượng NLS&TS và các cơ quan quản lý ATTP của địa phương, chú trọng tuyến xã; có kế hoạch bố trí kinh phí kịp thời, đủ để triển khai công tác ATTP trên địa bàn”. Trong thời gian tới, cần phải tiếp tục đầu tư cho Chi cục ATVSTP.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không thực hiện sắp xếp lại đối với hệ thống Chi cục ATVSTP trong giai đoạn hiện nay và chỉ thực hiện khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

Tải văn bản tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top