Thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng ALIFAST

Ngày đăng: 29/05/2013 - Lượt xem: 3190

Ngày 30/5/2013, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 1087/2012/YT-CNTC ngày 20/02/2012 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (nay là Cục An toàn thực phẩm) cấp cho sản phẩm Thực phẩm chức năng ALIFAST của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Mỹ.

Lý do: Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Mỹ lưu hành sản phẩm Thực phẩm chức năng ALIFAST có nhãn ghi không đúng với nhãn đã công bố, được Cục ATTP xác nhận.

Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Mỹ có trách nhiệm nộp lại giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 1087/2012/YT-CNTC ngày 20/02/2012 về Cục An toàn thực phẩm (Phòng Quản lý sản phẩm) trước ngày 05/6/2013.

Đình chỉ hoàn toàn việc lưu hành sản phẩm Thực phẩm chức năng ALIFAST của Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Mỹ. Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Mỹ có trách nhiệm thu hồi toàn bộ sản phẩm Thực phẩm chức năng ALIFAST đang lưu hành trên thị trường về kho để xử lý theo quy định, báo cáo kết quả về Cục ATTP trước ngày 10/6/2013.

Tải nôi dung quyết định tại đây

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top