Hướng dẫn thực hiện hoạt động Truyền thông ATTP thuộc Dự án 8 của Chương trình mục tiêu y tế - dân số

Ngày đăng: 10/01/2018 - Lượt xem: 32903

Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn, hoạt động truyền thông an toàn thực phẩm thuộc dự án 8 - theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 như sau:

Căn cứ Quyết định 1125/ QĐ – TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016- 2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP – UBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vân động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020. 

Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn chỉ tiêu chuyên môn, hoạt động truyền thông an toàn thực phẩm thuộc dự án 8 - theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình và truyền thông y tế thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020 theo mẫu đính kèm dưới đây.

Tải công văn đính kèm tại đây

Tải Mẫu báo cáo tại đây

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
207,242,029
Trong tháng
87,870
Hôm nay
18,615
Đang Online
285
Back To Top