Bắc Kạn giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm cấp xã/phường/thị trấn năm 2017

Ngày đăng: 02/10/2017 - Lượt xem: 2341

Thực hiện Kế hoạch số: 340/KH-BCĐ ngày 08/9/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra giám sát hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một số xã, phường, thị trấn và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo liên ngành xã Côn Minh huyện Na Rì

Đoàn đãđánh giá cao những mặt đã làm được như: Đa số các xã triển khai tương đối tốt các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban chỉ đạo, có sự tham gia của đại diện UBMTTQ là thành viên; xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo ATTP năm 2017 và kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017; thực hiện thanh, kiểm tra đối với cơ sở thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm; thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền và giám sát ngộ độc thực phẩm, trong năm 2017 trong số các xã được kiểm tra không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn;

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện một số vấn đề còn tồn tại như: Một số xã kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa thực hiện theo Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chưa có sự tham gia của cán bộ làm công tác nông nghiệp và chưa có cán bộ phụ trách đối với cơ sở thực phẩm do ngành Công thương quản lý; chưa xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo ATTP năm 2017 và chương trình phối hợp giám sát hoạt động đảm bảo ATTP giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Chưa có sự phối hợp liên ngành giữa các ngành thành viên ban chỉ đạo (Nông nghiệp, Công Thương), việc thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn chủ yếu do Trạm Y tế thực hiện, do đó hiệu quả chưa cao đặc biệt đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và CôngThương quản lý;

Kết quả kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cho thấy việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao, các cơ sở chưa chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, người tham gia sản xuất chưa thực hiện khám sức khỏe, chưa có giấy xác nhận kiến thức về ATTP và ý thức chấp hành các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị của các cơ sở sản xuất chưa tốt; chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, một số cơ sở thực phẩm chưa có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;

Qua kiểm tra Đoàn đã đưa ra những yêu cầu đối với Ban chỉ đạo VSATTP huyện và xã cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc kiện toàn Ban chỉ đạo theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thành phần ban chỉ đạo phải có đủ ngành thành viên (Y tế - Nông nghiệp - cán bộ phụ trách hoạt động thương mại) và mời đại diện UBMTTQ tham gia thành viên theo Chương trình phối hợp số 456/CTrPH-UBND-UBMTTQ;sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP cần tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và xây dựng chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo ATTP tại tuyến xã;các bộ phận tham mưu thuộc Ban chỉ đạo cấp xã (Y tế, nông nghiệp, công thương) phối hợp trong thống kê, lập danh sách, phân cấp, phân ngành theo loại hình sản xuất kinh doanh đồng thời cho ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ, không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên địa bàn, tránh hiện bỏ sót hoặc chồng chéo trong quản lý và cần tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATTP cho chủ các cơ sở, tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn. Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinhd oanh thực phẩm, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước về ATTP.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Kạn

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top