Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ATTP

Ngày đăng: 19/06/2013 - Lượt xem: 2859

Ngày 18/6/2013, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định đã ký Quyết định số 607/QĐ-SYT về việc giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm.

Theo Quyết định trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong lĩnh vực thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm được quy định tại Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ, hàng năm, xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành trình Giám sốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý trong lĩnh vực An toàn thực phẩm. Thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Giám đốc Sở và Thanh tra Sở Y tế giao. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của mình.

Thực hiện công tác Thanh tra chuyên ngành sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân tỉnh Nam Định trong lĩnh vực An toàn thực phẩm.

Bs.CKI. Lê Lợi

Phó Chi cục trưởng

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
154,092,709
Trong tháng
341,295
Hôm nay
19,170
Đang Online
330
Back To Top