Đồng Tháp - Hội nghị trực tuyến về công tác vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 -2020

Ngày đăng: 28/08/2017 - Lượt xem: 3339

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 197/KHLT-UBND-MTTQ của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc phối hợp thực hiện công tác vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 -2020 và kế hoạch số 106/KH-MT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc phối hợp thực hiện thí điểm công tác vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

 Sáng ngày 22/8/2017 tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác vận động và đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020.

Tại điểm cầu UBND tỉnh với sự tham gia của các Sở Y tế, Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên minh hợp tác xã. Tại điểm cầu tuyến huyện với sự tham dự của Lãnh đạo UBND huyện và các đoàn thể tuyến huyện.

Tại Hội nghị các Sở: Y tế, Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương đã báo cáo các nội dung giám sát và việc tổng hợp báo cáo liên quan đến từng Sở ngành quản lý để UBMTTQ và các tổ chức liên quan hiểu rõ và vận dụng triển khai trong toàn hệ thống góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng dân cư tạo nên sự chuyển biến tích cực trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong thời gian tới, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Tháp.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top