Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và Hội nghị tập huấn phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ Y tế tuyến huyện, tuyến xã năm 2023

Ngày đăng: 20/12/2023 - Lượt xem: 356

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-ATTP ngày 23/01/2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về kế hoạch truyền thông an toàn thực phẩm năm 2023;

Trong năm 2023 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình đã tổ chức 20 Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và Hội nghị tập huấn phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ Y tế tuyến huyện, tuyến xã năm 2023.

ại các Hội nghị tập huấn, về phía Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo Phòng Thanh tra - Nghiệp vụ tham dự và triển khai Hội nghị tập huấn.

Tham dự Hội nghị gồm cán bộ Y tế làm công tác an toàn thực phẩm tại tuyến huyện và tuyến xã: Cán bộ, chuyên viên làm công tác an toàn thực phẩm của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Lãnh đạo và cán bộ khoa Y tế công cộng, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; Trưởng Trạm Y tế và cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được cập nhật và triển khai một số các văn bản quy phạm pháp luật như: Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày  01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25//9/2023 của Bô Y tế quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ Y tế quyết định về việc ban hành “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”… Các đồng chí báo cáo viên đã triển khai quy trình kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm hành chính; các bước tiến hành điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, các hoạt động cần thiết khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm … Các học viên cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương và được lãnh đạo Chi cục giải đáp các vấn đề còn chưa rõ trong quá trình thực hiện.Qua các hội nghị tập huấn đã góp phần nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ Y tế tuyến huyện, tuyến xã năm 2023.

                                                   Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top