Lào Cai ban hành Chỉ thị về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày đăng: 22/03/2016 - Lượt xem: 7062

Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Do đó công tác ATTP đã có những chuyển biến và đạt được một số kết quả nhất định: Việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục về ATTP được tăng cường; nhận thức của các cấp quản lý, người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng về ATTP bước đầu đã có những chuyển biến tích cực; công tác thanh, kiểm tra được duy trì thực hiện ở tất cả các cấp; công tác quản lý ATTP đang dần theo hướng chủ động, ngộ độc thực phẩm cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên công tác đảm bảo ATTP đang gặp nhiều khó khăn thách thức: Nhân lực thiếu, trang thiết bị kiểm nghiệm chưa đáp ứng nhu cầu; thực phẩm tồn dư hóa chất độc hại, thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường; việc tố giác, đấu tranh với các hành vi làm mất ATTP chưa cao...

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP cho nhân dân góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/01/2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo ATTP trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ đó là:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, đánh giá hàng năm công tác ATTP của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đưa các tiêu chí về ATTP vào các nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, tạo sự chuyển biến thực sự về hành vi ATTP kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác ATTP. Chú trọng nâng cao nhận thức của nhân dân đặc biệt nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Tăng cường công tác thanh kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở thực phẩm. Thường xuyên giám sát các chỉ tiêu ô nhiễm thực phẩm để cảnh báo cho nhân dân. Nâng cao vai trò giám sát của nhân dân nhằm phát hiện kịp thời, để ngăn chặn, xử lý đối với thực phẩm không an toàn.

Ngày 28/01/2016, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 394/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo ATTP tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung có liên quan và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị hàng tháng về Sở Y tế trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp.

                      Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai

Bình luận

Liên kết

baner dang
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
178,108,264
Trong tháng
1,454,415
Hôm nay
31,500
Đang Online
45
Back To Top