LÀO CAI: CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ATTP CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022

Ngày đăng: 13/12/2022 - Lượt xem: 570

Ngày 17/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2796/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn đánh giá, chấm điểm công tác quản lý ATTP của UBND huyện thành phố năm 2022. Theo đó, UBND tỉnh thành lập 03 đoàn liên ngành do lãnh đạo Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn thực hiện chấm điểm, đánh giá công tác quản lý nhà nước về ATTP của UBND 09/9  huyện, thị xã, thành phố.

Đây là năm thứ năm liên tiếp, tỉnh Lào Cai thay đổi hình thức từ kiểm tra sang chấm điểm, xếp loại với mục đích phúc tra kết quả tự chấm điểm của UBND các huyện, thành phố theo bảng điểm kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh; thông qua công tác chấm điểm từng bước nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền địa phương và năng lực quản lý ATTP của các đơn vị liên quan đồng thời nắm bắt thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai công tác ATTP ở cơ sở để kịp thời điều chỉnh trong chỉ đạo, điều hành cho phù hợp thực tiễn.

Cơ cấu của bảng điểm như sau: Tổng điểm tối đa đơn vị có thể đạt được là 103 điểm, trong đó có 100 điểm đạt, 03 điểm thưởng, nếu đơn vị nào để xảy ra ngộ độc thực phẩm cấp tính vượt quá chỉ tiêu giao hoặc xử lý vi phạm không triệt để có thể bị trừ tối đa 08 điểm. Loại xuất sắc đạt từ 95 điểm trở lên, loại tốt đạt từ 90 đến dưới 95 điểm, loại khá đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, loại trung bình đạt dưới 70 điểm.

Qua tổng hợp kết quả, có 03 đơn vị xếp loại Xuất sắc (trong đó thành phố Lào Cai điểm cao nhất với 97 điểm, huyện Bảo Yên 96 điểm và huyện Bảo Thắng 95 điểm); 05 đơn vị xếp loại Tốt là huyện SiMaCai, Bát Xát, Bắc Hà, Văn Bàn, Mường Khương với lần lượt đạt điểm 94, 93, 93, 92, 90 điểm; thị xã SaPa xếp loại khá với 85 điểm.

Qua kết quả đánh giá, chấm điểm cho thấy, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm hơn đến lĩnh vực ATTP, dần khắc phục được các tồn tại của năm trước để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn. Bên cạnh đó, vẫn còn huyện có số điểm tương đối thấp. Các điểm không đạt tuyệt đối chủ yếu là do công tác xử lý các cơ sở vi phạm của các đơn vị chưa triệt để; nguồn kinh phí chính quyền địa phương cấp cho công tác ATTP còn thấp; chưa có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cấp tỉnh về lĩnh vực ATTP; có 02 huyện còn để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

An toàn thực phẩm là vấn đề nhạy cảm, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, rất cần sự quan tâm và quản lý sát sao của chính quyền các cấp và năng lực, trình độ của các cơ quan chuyên môn cũng như sự giám sát, phát hiện và tố giác của quần chúng nhân dân. Qua công tác kiểm tra, chấm điểm UBND huyện, thành phố đã góp phần nâng cao được trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top