Long An: Tổ chức hội nghị Triển khai văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực quản lý và hướng dẫn chuyên môn về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý an toàn thực phẩm năm 2020

Ngày đăng: 23/06/2020 - Lượt xem: 1635

Ngày 18/6/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Long An tổ chức hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực quản lý và hướng dẫn chuyên môn cho người quản lý an toàn thực phẩm năm 2020. Chủ trì hội nghị là ông Đoàn Thanh Chiến – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Bùi Quốc Dũng – Phó Giám đốc Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Thanh tra Sở và đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố cùng cán bộ Khoa ATVSTP 15 huyện, thị xã, thành phố.

Ông Bùi Quốc Dũng – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến các văn bản pháp luật liên quan về công tác chuyên môn quản lý an toàn thực phẩm bao gồm: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, Nghị định Số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2018; Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An. Các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý tại địa phương, qua đó rút kinh nghiệm để thực hiện công tác quản lý về an toàn thực phẩm tốt hơn.

Kết luận hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện: Tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về ATTP cho ban, ngành, đoàn thể, các đối tượng kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống do tuyến huyện quản lý trên địa bàn; Tổ chức, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý đạt theo chỉ tiêu do UBND tỉnh giao và quản lý tốt các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy do tuyến huyện quản lý theo phân cấp. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới./. (Chi cục ATVSTP Long An)

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top