Quảng Nam: Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATTP cho công chức, viên chức làm công tác ATTP tuyến huyện năm 2022.

Ngày đăng: 17/08/2022 - Lượt xem: 637

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP cho công chức, viên chức làm công tác ATTP thuộc ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương tại 18 huyện, thị xã, thành phố, ngày 05/8/2022, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATTP cho công chức, viên chức làm công tác ATTP tuyến huyện năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có 70 công chức, viên chức làm công tác An toàn thực phẩm thuộc Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Y tế của 18 huyện, thị xã, thành phố. Dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Huỳnh Thuận – Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Thuận- Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Trực tiếp tham gia báo cáo tại lớp tập huấn là đại diện Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương. Từ năm 2021, tại Quảng  Nam, Phòng Y tế sáp nhập về Văn phòng HĐND và UBND nên nhân lực làm công tác ATTP tuyến huyện có sự thay đổi, do đó, lớp tập huấn đã phổ biến lại các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho các học viên. Qua lớp tập huấn, học viên được phổ biến một số nội dung như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT ngày 24/01/2022 của Bộ Y tế về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư 38/2018/BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư 17/2018/BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm; Phân cấp quản lý ATTP theo quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 23/03/2021 về quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và một số nội dung cơ bản về công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về ATTP.

Qua lớp tập huấn này đã giúp cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố nâng cao kiến thức, năng lực tham mưu trong công tác quản lý nhà nước và kiến thức chuyên môn về an toàn thực phẩm.

Kết thúc nội dung tập huấn, các đại biểu và học viên tham dự lớp đã tổ chức thảo luận, trao đổi, giải đáp làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai hoạt động quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương để thống nhất cách thức triển khai hoạt động trên địa bàn, từ đó áp dụng vào thực tiễn tại cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại địa phương, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chi cục ATVSTP Quảng Nam

 

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top