Quảng Ninh ban hành bộ tiêu chí xếp hạng quản lý an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 19/10/2018 - Lượt xem: 884

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng việc quản lý an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí và quy trình này nhằm đánh giá, xếp hạng khối lượng, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai quản lý an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản một cách trung thực, khách quan.

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng gồm các lĩnh vực: chỉ đạo, điều hành quản lý an toàn thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, phối hợp xác nhận chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.


Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp hạng gồm 16 tiêu chí và được chấm với tổng thang điểm 100. Địa phương nào có tổng điểm trên 80 điểm đạt xếp hạng quản lý tốt; từ 60-80 điểm xếp loại quản lý khá; dưới 60 điểm là không đạt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thời gian đánh giá, xếp hạng từ 1/12 của năm trước đến 30/11 của năm sau. Bộ tiêu chí và quy trình này bắt đầu có hiệu lực và được áp dụng từ tháng 11/2018./.

Nguồn: ttxvn

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
155,306,029
Trong tháng
315,135
Hôm nay
12,825
Đang Online
210
Back To Top