Sóc Trăng: Tổ chức tập huấn tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm trong thực hiện huyện Nông thôn mới

Ngày đăng: 03/07/2019 - Lượt xem: 1206

Ngày 28/6/2019 tại hội trường Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Được sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức tập huấn tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm trong thực hiện huyện Nông thôn mới tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Thành phần tham dự là các cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm và trưởng Trạm Y tế của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên với số lượng 40 người tham dự.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng trong năm 2019 phấn đấu đưa huyện Mỹ Xuyên đạt các tiêu chí huyện Nông thôn mới đầu tiêu của tỉnh. Nhằm kịp thời cung cấp thông tin, các hướng dẫn, cách đánh giá để đạt tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Tại buổi tập huấn Chi cục đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Các nội dung và cách đánh giá tiêu chí 17.8; phân cấp quản lý, tổng hợp, báo cáo danh sách các loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn…

Tại buổi tập huấn Trạm Y tế các xã, thị trấn đã trình bài một số thuận lợi, khó khi triển khai thực hiện tiêu chí 17.8 nhất là tổng hợp số liệu từ ngành Nông nghiệp và Ngành Công Thương. Theo kế hoạch Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Y tế huyện Mỹ xuyên sẽ phối hợp, tổ chức các đoàn giám sát, trực tiếp hỗ trợ công tác an toàn thực phẩm cho các trạm Y tế xã, thị trấn nhằm đạt các chỉ tiêu theo tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sóc Trăng

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
155,304,049
Trong tháng
313,155
Hôm nay
10,845
Đang Online
120
Back To Top