Tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho hội viên Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác truyền thông và giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng: 07/06/2024 - Lượt xem: 185

Với tiêu chí “Xây thực phẩm sạch - Chống thực phẩm “bẩn”- Tăng cường tuyên truyền hiệu quả” cũng như phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao các kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm; trong năm 2024, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục phối hợp với các Hội Đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn cập nhật các kiến thức về an toàn thực phẩm cho hội viên các Hội Đoàn trên địa bàn Thành phố trong đó có Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội Nông dân). Cụ thể, từ ngày 05/6/2024 đến ngày 14/6/2024 Sở An toàn thực phẩm phối hợp với Hội Nông dân tổ chức 7 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về an toàn thực phẩm cho hội viên Hội Nông dân thực hiện công tác truyền thông và giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Các nội dung chính đã được các báo cáo viên của Sở An toàn thực phẩm trao đổi qua các ngày tập huấn như: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành ngày 02/02/2018; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Các kiến thức về mối nguy ô nhiễm thực phẩm, các nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn(10 nguyên tắc vàng), các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm; kiến thức về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nghị định số 115/NĐ-CP). Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

  Tại buổi tập huấn, Hội viên Hội Nông dân Thành phố đã tích cực thảo luận, các câu hỏi thắc mắc đều được giải đáp đầy đủ và cụ thể; qua đó các hội viên Hội Nông dân Thành phố đã được bổ sung thêm các kiến thức pháp luật, quy định, hướng dẫn mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, từ đó tăng cường năng lực quản lý, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm cho toàn dân là góp phần thực hiện đầy đủ Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu Hội Nông dân tham dự tập huấn an toàn thực phẩm

Ông Lê Phúc Đảm – Phòng Hợp tác Quốc tế và Truyền thông báo cáo tại buổi tập huấn

Bà Nguyễn Như Uyển – Phòng Quản lý tiêu chuẩn và Giám sát ngộ độc thực phẩm báo cáo tại buổi tập huấn

Bà Đào Thị Nga – Thanh tra Sở báo cáo tại buổi tập huấn


 


 

 


 

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top