Vĩnh Long: Kết quả triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong Tháng hành động năm 2016

Ngày đăng: 31/05/2016 - Lượt xem: 3000

Thực hiện Kế hoạch số 778/KH-BCĐ, ngày 19/4/2016 của của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả thực hiện, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức 120 đoàn thanh, kiểm tra về ATTP. Trong đó, tuyến tỉnh là 03 đoàn (Ngành Y tế; Ngành Nông nghiệp & PTNT và Ngành Công thương); tuyến huyện/thị xã/thành phố là 08 đoàn, tuyến xã/phường/thị trấn là 109 tổ kiểm tra. Tổng số cơ sở được kiểm tra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 2.872 cơ sở. Trong đó, tổng số cơ sở đạt các yêu cầu đảm bảo ATTP là 2.295 cở sở (tỷ lệ đạt là 79,9%). Số cơ sở có vi phạm là 538 cơ sở (chiếm tỷ lệ 18,7%) và 04 cơ sở đang chờ xuất trình giấy tờ, 35 cơ sở chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm.

Nhìn chung, đa số các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định về đảm bảo ATTP (tỷ lệ đạt 79,9%). Bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở chưa thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm như: Cơ sở sản xuất, chế biến không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến; cơ sở không bố trí theo nguyên tắc một chiều và không có hệ thống che chắn côn trùng và động vật gây hại; cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; người trực tiếp SX, CB và KDTP không khám sức khỏe, không có giấy xác nhận kiến thức ATTP; sử dụng người lao động có mang mặc trang phục bảo hộ theo quy định nhưng không đầy đủ…

Song song với công tác Thanh, kiểm tra thì công tác truyền thông cũng được phát huy mạnh mẽ trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016. Cụ thể các hoạt động truyền thông được thực hiện như: 73 buổi nói chuyện về ATTP; 03 buổi hội thảo về ATTP; phát Thông điệp đảm bảo ATTP trên đài truyền hình là 05 lượt và trên đài phát thanh là 936 lượt. Và các hoạt động khác như báo viết, sản phẩm truyền thông cũng được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

                                                                                               Chi cục ATVSTP Vĩnh Long

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
192,248,224
Trong tháng
1,267,755
Hôm nay
27,330
Đang Online
360
Back To Top