Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng của 05 cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày đăng: 11/08/2017 - Lượt xem: 15795

Thực hiện Quyết định thanh tra số 351/QĐ-ATTP ngày 31/5/2017 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng tại tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện quyết định số 357/QĐ-ATTP ngày 02/6/2017 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về việc thay đổi thành viên Đoàn thanh tra, từ ngày 06/6/2017 đến ngày 14/6/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm chức năng tại tỉnh Bắc Ninh.

 Cục An toàn thực phẩm công khai kết luận thanh tra số 3692/KL-ATTP ngày 04/8/2017 theo file đính kèm.

Tải kết luận tại đây

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top