Kết quả khảo sát chất lượng một số mẫu nước mắm, nước uống đóng chai trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng: 14/01/2015 - Lượt xem: 4079

Vừa qua, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tiến hành khảo sát và lấy mẫu thử nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm tại một số cơ sở kinh doanh nước mắm, nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố Hà Nội (báo cáo số 351/BC-QLCL ngày 31/12/2014), kết quả cụ thể như sau:

Tổng số đã lấy 12 mẫu gồm 06 mẫu nước mắm và 06 mẫu nước uống đóng chai từ 10 của hàng, đơn vị kiểm nghiệm là Phòng Thử nghiệm 8 và Phòng Thử nghiệm 4 (Quatest 1). Các chỉ tiêu kiểm nghiệm: Hàm lượng Nitơ tổng, Coliforms, E.Coli, Salmonella, Tổng số nấm men mốc (đối với nước mắm); Coliforms, E.Coli, bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit, hàm lượng Arsen (đối với nước uống đóng chai).

Kết quả đối với nước uống đóng chai: 06/06 mẫu đều đạt chỉ tiêu theo quy định; đối với nước mắm: 06/06 mẫu đều đạt chỉ tiêu về vi sinh tuy nhiên về hàm lượng Nitơ tổng thì có 02 mẫu thấp hơn công bố và 01 mẫu thấp hơn Tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm.

Về nhãn hàng hóa: có 03/12 mẫu ghi thiếu nội dung trên nhãn theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa (01 mẫu nước mắm và 02 mẫu nước uống đóng chai).

Cục An toàn thực phẩm đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để hướng dẫn các cơ sở và xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp có sai sót./.

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top