Thông báo: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Điểm 2 Quy định “Các nội dung cần dán nhãn đối với thực phẩm công thức dành cho các bệnh đặc thù”

Ngày đăng: 24/06/2022 - Lượt xem: 1488

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Điểm 2 Quy định “Các nội dung cần dán nhãn đối với thực phẩm công thức dành cho các bệnh đặc thù”

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) thông báo lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Điểm 2 Quy định “Các nội dung cần dán nhãn đối với thực phẩm công thức dành  cho  các  bệnh  đặc  thù”  (Paragraph 2 of "Regulations Governing the Labeling of Formula for Certain Disease") (gọi tắt là Dự thảo). Nội dung chủ yếu gồm:

- Dự thảo thảo sửa đổi Điểm 2 Quy định “Các nội dung cần dán nhãn đối với thực phẩm công thức dành  cho  các  bệnh  đặc  thù” được TFDA xây dựng trên cơ sở quy định của Khoản 10 Mục 1 Điều 22 Luật Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Các bên liên quan nếu có ý kiến đối với dự thảo đề nghị trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng công báo gửi ý kiến về: 

Taiwan Food and Drug Administration

Add : No.161-2, Kunyang St, Nangang District, Taipei City 11561, Taiwan

Tel : 886-2-27878000 Ext 8067 

Fax: 886-2-26531062 

Email: chlee@fda.gov.tw

- Dự thảo sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. Các sản phẩm sản xuất, xuất khẩu vào Đài Loan vẫn được tiếp tục buôn bán cho đến ngày quy định có hiệu lực.

- Theo Phụ lục thuyết minh sửa đổi của Dự thảo, TFDA cho biết, thực phẩm công thức dành cho các bệnh đặc thù đã được Đài Loan quy định rõ về việc dán nhãn. Để giúp người tiêu dùng xác định rõ thực phẩm nói chung và thực phẩm công thức đối với các bệnh đặc thù, đồng thời sử dụng các thực phẩm này một cách chính xác để đảm bảo an toàn thực phẩm, Dự thảo sửa đổi đã thêm yêu cầu "Công thức cho các bệnh cụ thể" phải được đánh dấu trên mặt trước của hộp đựng sản phẩm hoặc bao bì bên ngoài.

- Theo Phụ lục đối chiếu quy định hiện hành và nội dung dự kiến sửa đổi, Dự thảo đã bổ sung nội dung: Từ “Công thức cho các bệnh đặc thù” phải được đánh dấu nổi bật ở mặt trước. Chiều dài và chiều rộng của phông chữ không được nhỏ hơn 0,4cm, cỡ chữ giống nhau và màu sắc phải khác biệt rõ ràng với màu nền”.

Cục An toàn thực phẩm xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện (chi tiết toàn văn Thông báo số 1111301056 ngày 8/6/2022 của TFDA tại phụ lục đính kèm).

Phụ lục đính kèm

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top