Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu

Ngày đăng: 30/08/2015 - Lượt xem: 4498

Ngày 28/8/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu.

Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BYT là QCVN 16-1:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu, quy định hàm lượng tối đa Tar và Nicotin quy định trong QCVN 16-1:2015/BYT được áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2015 và thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá”

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top