Ban hành Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

Ngày đăng: 18/12/2015 - Lượt xem: 10048

Ngày 01/12/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 46/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 19-1:2015/BYT về hương liệu thực phẩm – các chất tạo hương vani và Thông tư số 47/2015/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 18-1:2015/BYT về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm – dung môi.

Theo nội dung Thông tư số 46: QCVN 19-1:2015/BYT quy định cụ thể yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật đối với các chất tạo hương vani sử dụng trong thực phẩm, Thông tư số 47: QCVN 18-1:2015/BYT quy định cụ thể yêu cầu quản lý và yêu cầy kỹ thuật của các dung môi sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016.

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top