Ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày đăng: 17/04/2023 - Lượt xem: 2628

Ngày 14/4/2023 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo nội dung Thông tư, Bộ Y tế đã bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, khắc phục kịp thời các bất cập ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân, cơ sở y tế, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn, không phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.

Ngoài ra, Thông tư số 08/2023/TT-BYT đã bãi bỏ Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.  Ngày 02/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1660/QĐTTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, trong nội dung có Bữa ăn học đường và giao nhiệm vụ cho Bộ Y tế xây dựng các tiêu chuẩn về dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường.

Như vậy, Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 đã được thay thế bằng nội dung Bữa ăn học đường trong Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, và Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường đã không còn hiệu lực thực tiễn trong giai đoạn hiện nay và cần thiết phải bãi bỏ.

Lĩnh vực an toàn thực phẩm đã bãi bỏ một số lượng lớn các văn bản không còn phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, thể hiện quyết tâm trong việc cải cách hành chính.

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top