Kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu trong 2 ngày

Ngày đăng: 15/10/2018 - Lượt xem: 5031

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Dự thảo này đề xuất quy định chi tiết việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (sau đây gọi là kiểm tra) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân có nhu cầu kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật để xuất khẩu nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan kiểm tra (Chi cục kiểm dịch thực vật)

Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, bộ phận tiếp nhận hồ sơ thực hiện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ (đối với hồ sơ được gửi trực tiếp); 2 ngày làm việc đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện, nếu hồ sơ không hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

Thành phần hồ sơ gồm: 1- Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

2- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy). Bản sao chứng thực một trong các giấy chứng nhận: Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực (đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại điểm k, khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm). Bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn hoặc công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc công bố hợp quy của thực phẩm có nguồn gốc thực vật (đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định từ điểm a đến điểm i khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP).

3. Bản tự công bố sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hoặc Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm quy định tại Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (đối với lô hàng có nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều bộ).

Dự thảo nêu rõ, trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan kiểm tra phải kiểm tra hồ sơ và ra Thông báo kết quả kiểm tra thực phẩm nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top