Triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Ngày đăng: 09/06/2013 - Lượt xem: 4079

Ngày 07/6/2013, Cục An toàn thực phẩm ban hành Công văn số 1085/ATTP-TT gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc "Triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân" nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 19/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2013-2015 kèm theo công văn số 3062/BYT-MT ngày 27/5/2013.

Với nhóm mục tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm như sau: “Tăng sự hiểu biết của người dân về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng số các hộ dân cam kết không sản xuất rau không an toàn; số các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm cam kết thực hiện không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; số cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm cam kết thực hiện không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế”.

Để các nội dung nêu trên được thực hiện có hiệu quả, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Sở Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo ATVSTP tỉnh/thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm đến các nhóm đối tượng.

2. Tổ chức, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau, củ quả, giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh phụ gia thực phẩm ký cam kết không sản xuất rau, củ quả không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép của Bộ Y tế;

Trong quá trình triển khai cần xây dựng kế hoạch đánh giá hiệu quả của chương trình (tỷ lệ % trước khi triển khai, tỷ lệ % đạt yêu cầu sau khi triển khai).

Định kỳ 01 năm báo cáo về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Tải nội dung công văn tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top