Hưng Yên: Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP trong tháng hành động vì ATTP năm 2024

Ngày đăng: 08/05/2024 - Lượt xem: 433

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐVSATTP ngày 11/4/2024 của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024; Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên đã ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-SYT ngày 26/4/2024 về việc kiểm tra,giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Từ ngày 03/5/2024, Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tiến hành kiểm tra, giám

Từ ngày 03/5/2024, Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 12.543 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 5467 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 2972 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 4104 cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong đó: Ngành Y tế quản lý 4.092 cơ sở thực phẩm (tuyến tỉnh quản lý 639 cơ sở, tuyến huyện, xã quản lý 3.553 cơ sở); Ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quản lý 5771 cơ sở (tuyến tỉnh quản lý 92 cơ sở, tuyến huyện, xã quản lý 5679 cơ sở); Ngành Công thương quản lý 2580 cơ sở (tuyến tỉnh quản lý 63 cơ sở, tuyến huyện, xã quản lý 2517 cơ sở).

Các cấp ủy, chính quyền của huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, các xã, phường, thị trấn đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, quyết định, công văn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác bảo đảm ATTP trong lĩnh vực được phân công quản lý. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện, cấp xã được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị thành viên, xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP hằng năm, tháng hành động vì ATTP, kế hoạch kiểm tra về ATTP. Đồng thời, thực hiện việc thống kê, cập nhật các thông tin về cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, báo cáo hoạt động định kỳ công tác quản lý ATTP trên địa bàn

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với BCĐ liên ngành huyện Yên Mỹ

Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo đảm ATTP, công tác truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ sở thực phẩm và người tiêu dùng; thông tin kịp thời các cơ sở thực phẩm chưa bảo đảm ATTP; lưu ý công tác bảo đảm ATTP trong trường học. Chủ động triển khai thực hiện các hoạt động lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để giám sát mối nguy ATTP. Rà soát, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các lĩnh vực do ngành y tế, công thương, nông nghiệp và PTNT quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về ATTP tại tuyến xã, phường… Tập trung công tác chỉ đạo tăng cường quản lý để ngăn chặn các thực phẩm kém chất lượng, nhập lậu, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh; bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống... Xử lý nghiêm khi phát hiện những trường hợp vi phạm các quy định về ATTP. Chủ động triển khai các hoạt động lấy mẫu thực phẩm gửi kiểm nghiệm để giám sát mối nguy ATTP...

Đoàn liên ngành làm việc cùng BCĐ liên ngành huyện Khoái Châu

                                      Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hưng Yên

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top