Lạng Sơn: Kết quả hậu kiểm nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 18/06/2018 - Lượt xem: 3850

Thực hiện Kế hoach số 54/KH-BCĐ ngày 04/5/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra 38 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn toàn tỉnh, lấy tổng số 39 mẫu thực phẩm trong đó có 05 mẫu nước đá dùng liền, 34 mẫu nước uống đóng chai và gửi mẫu kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Kết quả, trong số 39 mẫu thực phẩm được lấy để kiểm nghiệm có 02 mẫu nước nước uống đóng chai (chiếm 5,13% tổng số mẫu thực phẩm) có kết quả kiểm nghiệm không đạt do nhiễm trực khuẩn Pseudomonas aeruginosa vượt giới hạn cho phép. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã xử lý hành chính 02 cơ sở có kết quả kiểm nghiệm không đạt với tổng số tiền phạt là 4.000.000 đồng.

Hình ảnh: Lấy mẫu nước uống đóng chai

Về cơ bản các cơ sở sản xuất đã chấp hành tương đối tốt các quy định về về điều kiện cơ sở, điều kiện dụng cụ, trang thiết bị và các điều kiện về con người. Tuy nhiên, việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn nhiều bất cập do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, quy trình sản xuất thủ công rất khó bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Còn một số vi phạm, tồn tại như: về tem nhãn sản phẩm, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, trang bị bảo hộ chưa đầy đủ, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo,... Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay những vi phạm, tồn tại và thực hiện khắc phục trước khi tiến hành sản xuất.

Trong thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tăng cường công tác hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top