CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM HẢI PHÒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC BẾP ĂN TẬP THỂ TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2024

Ngày đăng: 16/05/2024 - Lượt xem: 318

Trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể (BATT), việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm có ý nghĩa quyết định đối với việc hạn chế, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. Trong đó, điều kiện về người sản xuất, chế biến phải có đủ kiến thức, kỹ năng thực hành vệ sinh trong quá trình chế biến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm cần phải được cập nhật, bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến.

Mỗi loại hình sản xuất, chế biến thực phẩm đều có nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp luôn là nguy cơ và cảnh báo cần đặc biệt chú trọng. Hải Phòng là thành phố công nghiệp, các khu công nghiệp phát triển, những năm qua thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố luôn nằm trong top đầu của cả nước. Cùng với phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế là sự phát triển các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn; thời gian gần đây loại hình BATT gia tăng về số lượng, quy mô, đa dạng về loại hình phục vụ, đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu bữa ăn ca của công nhân trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời cũng đặt ra cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP đối với các BATT trên địa bàn thành phố nhiều khó khăn, thách thức. 

 Hình ảnh Hội nghị tuyên truyền, tập huấn ngày 14/3/2024

Vì vậy, việc tổ chức thường xuyên các Hội nghị tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm cập nhật, trang bị, phổ biến các quy định, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm là rất cần thiết.

Hình ảnh Hội nghị tuyên truyền, tập huấn ngày 14/3/2024

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp và các bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024 với mục đích:

- Nhằm tuyên truyền rộng rãi đến chủ cơ sở, người quản lý, người trực tiếp chế biến tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn thành phố các chính sách của Đảng, nhà nước về an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay.

- Giúp chủ cơ sở, người quản lý, người trực tiếp chế biến tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cập nhật được các văn bản mới về an toàn thực phẩm; các quy định, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở, người quản lý, người trực tiếp chế biến tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn thành phố thuộc phân cấp tuyến thành phố quản lý.

- Giảm thiểu nguy cơ để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn thành phố.

Trong 04 ngày 14, 15, 29/3/2024 và ngày 12/4/2024, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người quản lý, người trực tiếp chế biến cho các đơn vị bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố, tập trung đối với các bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp.

04 Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của trên 400 đại biểu. Tại Hội nghị các đại biểu, học viên, người sản xuất, chế biến thực phẩm đã được các đồng chính lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Bác sĩ Nguyễn Văn Toản Chi cục Trưởng và Bác sĩ Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chi cục trưởng tuyên truyền, phố biến chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay; kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố và các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp; Tuyên truyền những nội dung nổi bật của Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; các văn bản quy phạm pháp luật, điều kiện về an toàn thực phẩm mới được ban hành.

 Thạc sỹ Nguyễn Khánh Vân tuyên truyền, phổ biến các quy định, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể gắn với điều kiện thực tế tại các khu công nghiệp trên địa bàn; quyền lợi, trách nhiệm của chủ cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở bếp ăn tập thể như như: các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, điều kiện con người và thực hành tốt vệ sinh trong chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể, điều kiện về nguồn gốc nguyên liệu, đặc biệt là nguồn nguyên liệu tươi sống, về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn…

Bác sỹ Nguyễn Thị Bích Diệp, Thạc sỹ Đặng Thị Vân Chi tuyên truyền, giới thiệu về các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong quá trình chế biến; lưu ý đối với chủ cơ sở, người quản lý về nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật, nguy cơ ô nhiễm từ các yếu tố hóa học trong quá trình chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

Bác sỹ Đào Việt Hải tuyên truyền, giới thiệu về các hành vi cấm, không được phép trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; việc xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Sau các nội dung trao đổi trực tiếp, là phần thảo luận. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu, học viên về những thuận lợi, khó khăn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể hiện nay, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp. Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh trên thế giới, các cơ sở sản xuất công nghiệp xuất khẩu, có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề, đã gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp.

 Các báo cáo viên của Chi cục đã giải đáp, hướng dẫn cụ thể về các nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm, những vấn đề phát sinh trong thực tế quá trình chế biến …Những ý kiến tham gia của các đại biểu, học viên là những phản ánh từ thực tế công việc, có ý nghĩa đối với cơ quan quản lý, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, tham gia Hội nghị có trách nhiệm của các họa viên.

Trong thời gian tiếp theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, tâp huấn kiến thức an toàn thực phẩm, coi đây là một trong những giái pháp trọng tâm đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn./. 

Chi Cục ATVSTP Hải Phòng

 

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top