Hỏi - đáp: Cách thức tra cứu thời gian hiệu lực của các phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận?

Ngày đăng: 30/11/2015 - Lượt xem: 3772

câu hỏi: Cách thức tra cứu thời gian hiệu lực của các phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận?

Cách tra cứu thời gian hiệu lực của các phòng kiểm nghiệm:

1. Đối với phòng kiểm nghiệm được chỉ định của Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm):  để tra cứu Quyết định chỉ định và thời hạn hiệu lực cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu có thể truy cập vào website của Cục An toản thực phẩm “http://vfa.gov.vn”, mục văn bản để tra cứu.

2. Đối với phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận: để tra cứu các Quyết định công nhận và thời hạn hiêu lực của các phòng kiểm nghiệm do Văn phòng công nhận chất lượng BoA công nhận có thể truy cập vào website của Văn phòng công nhận chất lượng “http://www.boa.gov.vn”, mục tổ chức được công nhận để tra cứu.

3. Đối với phòng kiểm nghiệm được thừa nhận: Việc công nhận, thừa nhận các phòng kiểm nghiệm được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài chỉ định thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, vì vậy để tra cứu các Quyết định và thời hạn hiệu lực của các phòng kiểm nghiệm này có thể truy cập vào website của Bộ Khoa học và Công nghệ “http://www.most.gov.vn” để tra cứu.

Phòng Tiêu chuẩn kiểm nghiệm

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top