Hỏi - đáp: Cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 25/11/2015 - Lượt xem: 5511

Câu hỏi địa phương: Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực 01/7/2015 trong giấy phép Kinh doanh không ghi ngành nghề kinh doanh. Vậy khi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có cần xem xét ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh hay không? (Kể cả giấy phép kinh doanh cũ).

Trả lời: 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Luật Đầu tư 67/2014/QH13, trong giấy phép Kinh doanh/Đầu tư không ghi ngành nghề kinh doanh nhưng có quy định các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Kinh doanh thực phẩm là ngành nghề đầu tư/kinh doanh có điều kiện đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (Đã được mặc định). Khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thực phẩm phải có Giấy phép kinh doanh, còn ngành nghề kinh doanh thực phẩm của Doanh nghiệp chỉ cần điền vào trong Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (Bộ Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP) theo quy định tại Luật ATTP là phù hợp. Vậy khi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP chỉ cần xem xét ngành nghề kinh doanh trong Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Đối với cơ sở có Giấy phép kinh doanh cũ thì vẫn phải xem xét ngành nghề kinh doanh của cơ sở.

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top