Ban hành Quyết định Về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm

Ngày đăng: 03/04/2023 - Lượt xem: 1328

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/ 2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ATTP ngày 01/02/2023 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Cục An toàn thực phẩm năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-ATTP ngày 14/02/2023 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng công chức của Cục An toàn thực phẩm ngày 14/3/2023;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm.

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 Cục An toàn thực phẩm vừa ban hành Quyết định số 109/QĐ-HĐTD ngày 03/4/2022 về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

1. Tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm đối với 49 thí sinh đủ điều kiện dự thi (có danh sách kèm theo). Lịch tổ chức thi tuyển cụ thể như sau:

          - Vòng 1: Dự kiến ngày 20/5/2023, tại Học viện Hành chính Quốc gia - Số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

          - Vòng 2: Dự kiến ngày 03-04/6/2023, tại Cục An toàn thực phẩm, ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

2. Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo quy định hiện hành.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

          Tải Quyết định tại đây

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top