Dự án tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật An toàn thực phẩm và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 29/08/2015 - Lượt xem: 1912

Trong khuôn khổ hợp tác nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng nhằm thay đổi hành vi, phong tục, tập quán về thực hành sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống để bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Vừa qua, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) đã tài trợ cho Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế thực hiện Dự án tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông an toàn thực phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật An toàn thực phẩm và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-20120 và tầm nhìn 2030. Theo đó, từ nay đến năm 2016, FAO sẽ tài trợ phối hợp với Cục An toàn thực phẩm tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các nhóm cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý và cộng tác viên ở các cấp khác nhau về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc sản xuất, phân phối các tài liệu truyền thông cho địa phương làm tư liệu tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức  về lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm, các kiến thức, quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm,…. của các nhóm đối tượng người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm thông qua các thông điệp, tiểu phẩm, kịch, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, các cuộc thi/trò chơi truyền hình, tài liệu in như: Tờ rơi, áp phích, biển, bảng…

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top