Ủy ban Codex quốc tế ban hành cuốn tài liệu Hướng dẫn đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng ăn liền dành cho trẻ suy dinh dưỡng nặng

Ngày đăng: 08/03/2023 - Lượt xem: 1045

Ủy ban Codex quốc tế vừa ban hành cuốn tài liệu Hướng dẫn đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng ăn liền dành cho trẻ suy dinh dưỡng nặng (New Codex Guideline for Ready to Use for Therapeutic Foods)

Hội nghị lần thứ 45 Đại hội đồng Codex quốc tế tháng 11/2022 tại Trụ sở FAO (Rome-Ý) đã thông qua Dự thảo Hướng dẫn của Codex đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng ăn liền dành cho trẻ suy dinh dưỡng nặng. Tài liệu này đã được phát hành bản cứng và ban hành trên trang Web của Ủy ban Codex quốc tế dưới dạng văn bản số hiệu CXG 95-2022.

Mục đích của tài liệu này là hướng dẫn về mặt kỹ thuật và dinh dưỡng để sản xuất sản phẩm RUTF cho trẻ suy dinh dưỡng nặng ở độ tuổi từ 6-59 tháng tuổi gồm các nội dung sau:

Thành phần dinh dưỡng;

Nguyên liệu và thành phần;

Thực hành sản  xuất tốt;

Các tiêu chí đối với chất ô nhiễm hóa học và vi sinh;

Phương pháp phân tích và lấy mẫu;

Các quy định ghi nhãn và bao gói.

Hướng dẫn này là văn bản chính thống của Codex để các quốc gia thành viên tham khảo khi xây dựng chính sách của mình về điều trị dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng. Người ta mong đợi hướng dẫn này được sử dụng như một công cụ để quản lý nhóm sản phẩm RUTF này cho nhóm đối tượng nhạy cảm trên và việc thực hiện Hướng dẫn này cũng như tính hiệu lực của nó sẽ bảo vệ được người tiêu dùng và đảm bảo sản phẩm RUTF là sản phẩm hiệu quả cho phép phục hồi.

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top