Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Dự án 8 Chương trình mục tiêu Dân số- Y tế 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng: 28/09/2018 - Lượt xem: 3503

Để chuẩn bị tổng kết Chương trình mục tiêu Y tế dân số

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện  Dự án 8 Chương trình mục tiêu Dân số- Y tế 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo xin gửi về Cục An toàn thực phẩm (Email: phongtruyenthong@vfa.gov.vn) trước ngày 29/09/2018 để tổng hợp, đồng thời đề nghị báo cáo định kỳ kết quả triển khai hoạt động truyền thông ATTP vào ngày 15/6 và 15/12 hàng năm (theo mẫu đính kèm).

Tải mẫu đính kèm tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top