Công điện Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013

Ngày đăng: 28/01/2013 - Lượt xem: 3432

Ngày 29/1/2013, Bộ Y tế ban hành Công điện số 610/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013

Nội dung công điện:

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2013, vừa qua ngày 07/01/2013, Bộ Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-BYT về triển khai “Tháng cao điểm về an toàn thực phẩm Tết năm 2013” gửi các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương. Căn cứ Kế hoạch nói trên, các địa phương đã đồng loạt xây dựng kế hoạch, tích cực triển khai công tác bảo đảm ATTP, triển khai thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Để làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán năm 2013, Bộ Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các kiến thức về ATTP nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về bảo đảm ATTP của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong việc bảo đảm ATTP và lựa chọn mua, chế biến thực phẩm an toàn; tẩy chay các cơ sở thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, các sản phẩm thực phẩm ô nhiễm, biến chất, không bảo đảm an toàn.

2. Duy trì và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như: Rượu, bia, mứt, bánh kẹo, thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ thịt, hoa quả, phụ gia thực phẩm (lưu ý các cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công, cơ sở có dấu hiệu vi phạm).

3. Thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để người tiêu dùng biết, lựa chọn thực phẩm an toàn (thông tin cụ thể về những cơ sở, sản phẩm bảo đảm ATTP và những cơ sở, sản phẩm không bảo đảm ATTP); biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm ATTP tại địa phương.

4. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị Y tế chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, phương tiện để ứng phó khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Quý Tỵ 2013. Chi cục ATVSTP các địa phương, các Viện Kiểm nghiệm ATVSTP phân công cán bộ trực kịp thời theo đúng quy định. Các Viện Kiểm nghiệm ATVSTP bố trí cán bộ, sẵn sàng hỗ trợ địa phương trong  điểu tra, xử lý ngộ độc thực phẩm khi cần thiết.

Các địa phương, đơn vị thực hiện báo cáo kịp thời kết quả công tác bảo đảm ATTP, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về Bộ Y tế theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên (63);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);

- Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố (63);

- Các Viện Kiểm nghiệm ATVSTP (05);

- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯ­ỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải nội dung công điện tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top