Kế hoạch Tổ chức các lớp tập huấn công tác thanh tra, hậu kiểm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2011

Ngày đăng: 19/06/2011 - Lượt xem: 7646

BỘ Y TẾ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC AN TOÀN VỆ SINH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          THỰC PHẨM                         

 

    Số: 980 /KH-ATTP                          Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011

  

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các lớp tập huấn công tác thanh tra, hậu kiểm

về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đợt 2 năm 2011

Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) năm 2011 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại văn bản số 01/BCĐTƯVSATTP ngày 17/01/2011, căn cứ kế hoạch kinh phí chương trình Mục tiêu VSATTP năm 2011, Cục ATVSTP xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn công tác thanh tra, hậu kiểm về CLVSATTP đợt 2 năm 2011, cụ thể như sau:

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

          Trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác VSATTP trong việc triển khai công tác thanh tra, hậu kiểm về CLVSATTP.

2. Yêu cầu:

          + Nội dung tập huấn phải bám sát yêu cầu của công tác thanh tra, hậu kiểm năm 2011;

          + Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức tập huấn, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, hậu kiểm về CLVSATTP 6 tháng cuối năm năm 2011.

2. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, hậu kiểm VSATTP.

3. Hướng dẫn việc thanh tra, hậu kiểm về chuyên ngành VSATTP (quy trình, nội dung, báo cáo,…)

4. Hướng dẫn việc xử lý vi phạm hành chính về CLVSATTP trong thanh tra, hậu kiểm.

5. Hướng dẫn nguyên tắc lấy mẫu và chỉ định các tiêu kiểm nghiệm mẫu trong quá trình thanh tra, hậu kiểm.

6. Thực hành về thanh tra hậu kiểm CLVSATTP tại cơ sở thực phẩm

III. ĐỐI TƯỢNG

          Đối tượng tập huấn là các cán bộ thuộc Chi cục ATVSTP, Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/Trung tâm Kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm và thực phẩm, các Viện khu vực có tham gia kiểm nghiệm VSATTP. Số lượng cụ thể cán bộ thuộc mỗi đơn vị tham gia tập huấn bao gồm:

1. Chi cục ATVSTP: 03 người/đơn vị

2. Thanh tra Sở Y tế: 01 người/đơn vị

3. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố/Trung tâm Kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm và thực phẩm: 01 người/đơn vị

4. Các viện/Trung tâm kiểm nghiệm VSATTP: 02 người/đơn vị

5. Một số đơn vị thuộc Bộ (Cơ quan đại diện Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh; Thanh tra Bộ ...).

6. Trung tâm y tế hoặc phòng y tế huyện thị đối với các tỉnh đăng cai tổ chức : 02 người/huyện

          Tổng số học viên thuộc 03 lớp dự kiến: 300 - 350 người.

IV. PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN

1. Giảng viên giảng bài tại hội trường kết hợp với thảo luận nhóm theo từng chuyên đề.

2. Học viên làm bài tập tình huống, trả lời các câu hỏi lượng giá theo từng nội dung (giảng viên trực tiếp kiểm tra trong quá trình giảng).

3. Giải đáp thắc mắc theo chuyên đề.

4. Ban tổ chức lớp cung cấp tài liệu tập huấn cho các học viên với các nội dung hướng dẫn, các biểu mẫu cần thiết phục vụ cho việc thanh tra, hậu kiểm.

5. Tổ chức thực hành về thanh tra hậu kiểm ATTP tại 03 loại cơ sở thực phẩm (sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống), sau đó báo cáo biên bản thanh tra hậu kiểm đã lập tại cơ sở theo từng nhóm.

 

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Địa bàn, thời gian tổ chức tập huấn theo 3 khu vực:

1.1 Các tỉnh Miền Bắc:

+ Các tỉnh (16), bao gồm: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Nội,Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

+ Địa điểm tổ chức lớp: Quảng Trị

          + Thời gian : 03 ngày dự kiến cuối tháng 6/2011

1.5. Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên:

+ Các tỉnh, thành phố (14), bao gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, An Giang.

+ Địa điểm tổ chức lớp: Bình Thuận

+ Thời gian : 03 ngày dự kiến trong tháng 7/2011.

1.7. Khu vực Nam Bộ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+ Các tỉnh, thành phố (18), bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang.

          + Địa điểm tổ chức lớp: Cà Mau

+ Thời gian : 03 ngày dự kiến trong tháng 7/2011

2. Phân công nhiệm vụ các đơn vị của Cục và liên quan tham gia tập huấn:

2.1 Thanh tra Cục:

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình tập huấn;

+ Chuẩn bị tài liệu và trực tiếp giảng bài về nội dung: Hướng dẫn thanh tra, hậu kiểm chuyên ngành VSATTP (quy trình, nội dung, kỹ năng lập biên bản và báo cáo, lập kế hoạch trong thanh tra hậu kiểm...)

+ Liên hệ địa điểm, tổ chức đi thực tế hướng dẫn thực địa cho lớp tập huấn về thanh tra hậu kiểm CLVSATTP tại cơ sở thực phẩm.

+ Bảo đảm toàn bộ công tác hậu cần (kinh phí dự án1)

· Kinh phí lớp học;

· Kinh phí, phương tiện đi lại cho ban tổ chức, giảng viên;

· Liên hệ địa điểm, gửi giấy mời;

· Phô tô và phát tài liệu cho học viên,... ;

· Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

2.2 Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm:

          + Chuẩn bị tài liệu và trực tiếp giảng bài về nội dung: Hướng dẫn lấy mẫu, nguyên tắc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm mẫu trong quá trình thanh tra, hậu kiểm (có thể đề xuất mời thêm đại diện Viện kiểm nghiệm quốc gia hoặc khu vực tham gia);

          + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục.

          2.3 Thanh tra Bộ (Cục có giấy  mời): Chuẩn bị tài liệu và trực tiếp giảng bài về: Hướng dẫn  xử lý vi phạm về VSATTP .

          2.4 Các phòng chức năng khác và Trung tâm: Căn cứ tình cụ thể về yêu cầu của bảo đảm cho việc tổ chức lớp học, Lãnh đạo Cục sẽ điều động, phân công bổ sung các phòng liên quan tham gia.

2.5  Chi cục ATVSTP 03 tỉnh nơi tổ chức tập huấn:

          + Phối hợp với Cục ATVSTP tổ chức lớp tập huấn.

          + Liên hệ địa điểm thực hành và phối hợp tổ chức đi thực tế cho lớp học.

          + Mời học viên của địa phương tham dự tập huấn theo kế hoạch.

 

          Để đảm bảo kịp thời cho việc tổ chức lớp học triển khai ngay trong tháng 7/2011, đề nghị các phòng được giao nhiệm vụ bố trí cán bộ thực hiện theo đúng nhiệm vụ được phân công./.

 

Nơi nhận                                                                                                   CỤC TRƯỞNG

- TT. Trịnh Quân Huấn (để báo cáo);

- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Các phòng, Văn phòng, Trung tâm, Thanh tra Cục;

- Lưu: VT, TTrC.                                                                                    Nguyễn Công Khẩn               

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top