Kết quả tóm tắt Hội nghị lần thứ 43 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Phương pháp phân tích và lấy mẫu 13-18/5/2024 (Budapest-Hungary)

Ngày đăng: 04/06/2024 - Lượt xem: 235

Hội nghị lần thứ 43 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Phương pháp phân tích và lấy mẫu (CCMAS43) được tổ chức từ ngày 13-18/05/2024 tại Budapest, Hungary.

            Tham dự Hội nghị có khoảng 180 đại biểu đến từ 53 quốc gia thành viên,  2 tổ chức quan sát viên. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị gồm  đại biểu từ Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế.

            Giáo sư Attila Nagy, Giám đốc chuỗi An toàn thực phẩm quốc gia (NFCSO) và Giáo sư Zsuzsa Farkas đồng chủ trì Hội nghị.

            Hội nghị toàn thể diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 13-18/05/2024. Hội nghị đã thảo luận các nội dung sau:

Thứ nhất: CÁC VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG TỪ CCMAS42

-  Đệ trình các phương pháp phân tích và tiêu chí hiệu suất bằng số đối với chất hấp thụ, axit benzoic và canxi cho các loại trái cây và rau quả đã chế biến để CAC47 quyết định áp dụng/thu hồi, kết hợp chúng vào CXS234 và kế hoạch lấy mẫu metyl thủy ngân trong cá để CAC47 áp dụng để đưa vào Tiêu chuẩn chung về Chất gây ô nhiễm và Chất độc trong Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi (CXS 193-1995);

-  Đề nghị CAC47 thu hồi Phương pháp chung để phát hiện thực phẩm được chiếu xạ (CXS 231 -2001);

-  Cập nhật CXS234 bao gồm đưa vào các phương pháp và nguyên tắc mẫu đáp ứng tiêu chí hiệu suất bằng số đối với Chì và Cadmium trong thực phẩm và chuyển chúng đến CAC47 để biết cập nhật thông tin;

-  Tư vấn cho CCCF về khuyến nghị đưa vào một phương pháp mẫu sẽ đáp ứng bảng tiêu chí hiệu suất bằng số để xác định ML đối với aflatoxin trong một số loại ngũ cốc và sản phẩm làm từ ngũ cốc trong các phương án lấy mẫu liên quan trong CXS193-1995;

-            Thông báo cho Ủy ban Codex về chất gây ô nhiễm trong Thực phẩm (CCCF), Ủy ban Codex về vệ sinh thực phẩm (CCFH), Ủy ban Codex về Chất béo và Dầu (CCFO) và Ủy ban Codex về Gia vị và Thảo mộc Ẩm thực (CCSCH) về các quyết định tương ứng được đưa ra tại phiên họp và chuyển các yêu cầu liên quan tới CCSCH;

-            Xây dựng tài liệu để thảo luận về ứng dụng xác định độ ẩm trong bột whey;

-            Tái thành lập nhóm làm việc về xác nhận các phương pháp do Úc chủ trì và do Hoa Kỳ và Hungary đồng chủ trì, làm việc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, họp ngay trước CCMAS44 để xem xét tất cả các phương pháp phân tích và lấy mẫu do Ủy ban Codex đệ trình để thông qua, bao gồm các đề xuất về các sản phẩm: Nước ép trái cây, các sản phẩm ca cao và sôcôla; các phương pháp được hoãn lại trong phiên này; và bất kỳ vấn đề nào khác được các Ủy ban Codex khác đề xuất hoặc do các Thành viên và Quan sát viên đệ trình;

Thứ 2: TÀI LIỆU THÔNG TIN: HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ LẤY MẪU (CXG 50-2004) – SÁCH ĐIỆN TỬ CÓ ỨNG DỤNG KẾ HOẠCH LẤY MẪU

-  Xem xét lại các kế hoạch lấy mẫu được bao gồm trong CXS234, tái lập nhóm công tác điện tử do Hoa Kỳ chủ trì và Australia đồng chủ trì, chỉ hoạt động bằng tiếng Anh để thực hiện.

Thứ 3: CHỈ TIÊU HIỆU SUẤT SỐ ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC ION NITRAT VÀ NITRIT TRONG MỘT SỐ NHÓM THỰC PHẨM

CCMAS43 đồng ý thực hiện tiếp các công việc sau:

-  Thiết lập các tiêu chí hiệu suất bằng số để xác định các ion Nitrat và Nitrit trong nền thực phẩm được liệt kê trong CX/FA 21/52/7 Phụ lục 5, Phụ lục 2 bao gồm các ML được thông qua trong GSFA và mức dư lượng thấp nhất được đề xuất;

-  Xem xét các phương pháp trong CX/FA 21/52/7 Phụ lục 5, Phụ lục 1 và xác định xem các phương pháp này có đáp ứng tiêu chí hiệu suất bằng số được thiết lập cho các nền mẫu thực phẩm trong CX/FA 21/52/7 Phụ lục 5, Phụ lục 2 cho cả hai ML được thông qua hay không trong GSFA và mức dư lượng được đề xuất thấp nhất;

-  Thảo luận các phương pháp này có xác định được cả ion Nitrat và Nitrit hay không và nếu có thì liệu các phương pháp đó có phát hiện từng ion riêng biệt hay chỉ kết hợp với nhau;

-   Thảo luận xem các phương án xác định khác nhau (tức là riêng biệt hay kết hợp) có thể có tác động đến độ đúng và độ chính xác của phương pháp hay không.

Thứ 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỂ GHI NHÃN DỊ ỨNG PHÒNG NGỪA

CCMAS43 đồng ý rằng tài liệu thảo luận chưa trả lời đầy đủ các câu hỏi từ CCFL và đồng ý thành lập lại nhóm công tác điện tử, do Hợp chủng quốc Hoa Kỳ làm chủ tịch và Vương quốc Anh đồng chủ trì, làm việc bằng tiếng Anh để:

-  Yêu cầu các Thành viên gửi dữ liệu xác thực của các phương pháp được liệt kê trong Phụ lục I của CX/MAS 24/43/9;

-  Đánh giá các nghiên cứu kiểm chứng đã gửi thông qua các hướng dẫn kiểm chứng phương pháp đã được công bố từ các yêu cầu về hiệu suất của AOAC 14,15 và CEN16;

-  Gửi danh sách các phương pháp đáp ứng một hoặc cả hai nguyên tắc xác nhận của AOAC và yêu cầu về hiệu suất của CEN.

-  Đề nghị báo cáo của nhóm công tác điện tử phải được cung cấp cho Ban Thư ký Codex ít nhất ba tháng trước CCMAS44.

Thứ 5: HÀI HÒA TÊN VÀ HÌNH THỨC CHO CÁC NGUYÊN TẮC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TRONG CXS 234

CCMAS43 thống nhất thành lập nhóm công tác điện tử do Brazil chủ trì và Chile đồng chủ trì, làm việc bằng tiếng Anh để tiếp tục phát triển hơn nữa:

-  Định nghĩa mô tả các phương pháp phân tích;

-  Hài hòa tên và định dạng cho các nguyên tắc và tên điều khoản trong CXS234;

-  Chuẩn bị CXS234 cho sửa đổi trình bày các nguyên tắc hài hòa được đề xuất và tên điều khoản.

Thứ 6: TIẾP CẬN ĐỂ THIẾT LẬP CÁC YẾU TỐ CHUYỂN ĐỔI NITO

CCMAS43 đã đồng ý:

-  Chuyển tiếp tài liệu có tiêu đề “Các yếu tố chuyển đổi Nitơ thành Protein” để CAC47 thông qua và đưa vào dưới dạng Phụ lục của CXS 234-1999;

-  Khuyến nghị các ủy ban hàng hóa liên quan xem xét việc thu hồi/sửa đổi giá trị Nx trong tiêu chuẩn hàng hóa của họ cho phù hợp với tài liệu này;

-  Đề nghị CAC47 giao nhiệm vụ cho Ban Thư ký Codex xem xét các hệ số chuyển đổi Nitơ hiện tại trong tiêu chuẩn hàng hóa từ các ủy ban hàng hóa Codex có liên quan đã bị hoãn lại và đề xuất thu hồi các giá trị Nx tương ứng.

Thứ 7: DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP LOẠI IV TẠI CXS 234 KHI PHƯƠNG PHÁP LOẠI I ĐƯỢC LIỆT KÊ CHO CÙNG HÀNG HÓA, CUNG CẤP

CCMAS43 đã đồng ý tiếp tục phê chuẩn các phương pháp Loại IV khi có các phương pháp Loại I cho cùng một mặt hàng. Trong những trường hợp đặc biệt, phương pháp Loại IV có thể được chấp nhận khi hiện có phương pháp Loại I cho cùng một mặt hàng và cung cấp với điều kiện là có lý do chính đáng.

Thứ 8: CÁC NHIỆM VỤ KHÁC VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG TƯƠNG LAI

-  CCMAS43 nghe trình bày về vấn đề hạt vi nhựa trong thực phẩm do đại diện FAO trình bày và cung cấp bằng chứng, CCMAS sẽ xem xét các phương pháp khả thi cho vấn đề này khi có thêm thông tin từ các thành viên.

Hội nghị Codex quốc tế lần thứ 44 về Phương pháp phân tích và lấy mẫu (CCMAS44) sẽ được tổ chức từ ngày 05-09/5/2025 tại Budapest, Hungary.  

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top