Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

Ngày đăng: 01/02/2021 - Lượt xem: 1229

31/12/2020 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2021.

Theo nội dung Thông tư, Bộ Y tế đã bãi bỏ toàn bộ 28 văn bản và bãi bỏ 1 phần 02 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, trong đó có 08 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm như bãi bỏ Thông tư số 05/2007/TT-BYT ngày 07/03/2007của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu; Thông tư số 11/2013/TT-BYT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động chỉ định và quản lý tổ chức chứng nhận hợp quy; Thông tư số 11/2014/TT-BYT ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh.

Liên quan đến các Thông tư bị bãi bỏ trên, Cục An toàn thực phẩm đã rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo phạm vi quản lý và trình Lãnh đạo Bộ cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp. Ngày 28/1/2020 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 700/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, lĩnh vực an toàn thực phẩm đã bãi bỏ 04 thủ tục hành chính, thể hiện quyết tâm trong việc cải cách hành chính, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tải Quyết định tại đây

VFA

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
191,751,379
Trong tháng
770,850
Hôm nay
17,250
Đang Online
210
Back To Top