THÔNG BÁO Danh sách thông báo dự thảo các quy định về SPS của các nước thành viên tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tháng 9/2023

Ngày đăng: 13/10/2023 - Lượt xem: 597

Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 20/9/2023, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông báo các dự thảo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong đó bao gồm 42 dự thảo và 18 văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng tới hàng xuất khẩu của Việt Nam. Cục An toàn thực phẩm thông báo Danh sách các dự thảo nói trên để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu và đóng góp ý kiến (Danh sách dự thảo đính kèm).

Bên cạnh đó, danh sách quy định đã được thông qua và có hiệu lực như sau:

STT

Mã WTO

Quốc gia/ Khu vực

Ngày thông báo

Tiêu đề

Tóm tắt

1

G/SPS/N/CAN/1516
/Add.1

Canada

18/9/2023

Đề xuất thiết lập giới hạn dư lượng tối đa: Ethalfluralin

Tài liệu về giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất đối với ethalfluralin được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1516 (ngày 3 tháng 7 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. MRL đề xuất được thiết lập thông qua việc nhập vào Cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp dưới đây:

MRL (ppm)1     

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

0,05

Củ cúc vu

1 ppm = phần triệu

2

G/SPS/N/CAN/1515
/Add.1

Canada

18/9/2023

Đề xuất thiết lập giới hạn dư lượng tối đa: Flumioxazin

Tài liệu về giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất đối với flumioxazin được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1515 (ngày 30 tháng 6 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. MRL đề xuất đã được thiết lập thông qua việc nhập vào cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp dưới đây:

MRL (ppm)1     

Hàng hóa nông sản thô (RAC) và/hoặc Hàng hóa đã qua chế biến

0,02

Các loại họ đâu Hà Lan, đậu tuyết, đậu triều có vỏ, đã bóc vỏ ăn được.v.v…,

1 ppm = phần triệu

3

G/SPS/N/CAN/1514
/Add.1

Canada

18/9/2023

Đề xuất thiết lập giới hạn dư lượng tối đa: fenhexamid

Tài liệu giới hạn dư lượng tối đa được đề xuất (PMRL) đối với fenhexamid được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1514 (ngày 30 tháng 6 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. MRL đề xuất đã được thiết lập thông qua việc nhập vào Cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp Trực tiếp dưới đây:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

30

Hành lá (nhóm cây trồng 3-07B)

2,0

Hành củ (phân nhóm cây trồng 3-07A)

1 ppm = phần triệu

4

G/SPS/N/CAN/1512
/Add.1

Canada

18/9/2023

Đề xuất thiết lập giới hạn dư lượng tối đa: Cyflumetofen

Tài liệu về giới hạn dư lượng tối đa (PMRL) được đề xuất đối với cyflumetofen được thông báo trong G/SPS/N/CAN/1512 (ngày 21 tháng 6 năm 2023) đã được thông qua vào ngày 13 tháng 9 năm 2023. MRL đề xuất đã được thiết lập thông qua việc nhập vào cơ sở dữ liệu giới hạn dư lượng tối đa và được cung cấp dưới đây:

MRL (ppm)1

Hàng hóa nông nghiệp thô (RAC) và/hoặc hàng hóa chế biến

30

Hoa bia (khô)

1,5

Anh đào (nhóm cây trồng 12-09A)

0,4

Quả đào (phân nhóm cây trồng 12-09B)

0.3

Mận (nhóm cây trồng 12-09C)

1 ppm = phần triệu

5

G/SPS/N/EU/632
/Add.1

Liên minh Châu Âu

15/9/2023

Chất nhũ hóa E471 ( Mono Diglycerid)  của axit béo (E 471)

Dự thảo được thông báo trong G/SPS/N/EU/632 (ngày 24 tháng 4 năm 2023) hiện đã được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2023/1428 ngày 7 tháng 7 năm 2023 sửa đổi Phụ lục của Quy định (EU) số 231/2012 liên quan đến Chất nhũ hóa E471 ( Mono Diglycerid) của axit béo (E 471) (Văn bản có liên quan đến EEA) [OJ L 175, 10.7.2023, p. 6].

6

G/SPS/N/EU/611
/Add.1

Liên minh Châu Âu

15/9/2023

Vật liệu và vật phẩm bằng nhựa tiếp xúc với thực phẩm

Đề xuất được thông báo trong G/SPS/N/EU/611 (ngày 23 tháng 1 năm 2023) hiện được thông qua bởi Quy định của Ủy ban (EU) 2023/1442 ngày 11 tháng 7 năm 2023 sửa đổi Phụ lục I của Quy định (EU) Số 10/2011 về vật liệu nhựa và vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm, liên quan đến những thay đổi đối với việc cấp phép chất và bổ sung các chất mới (Văn bản có liên quan đến EEA) [OJ L 177, ngày 12 tháng 7 năm 2023, tr. 45]. Quy định sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2023.

7

G/SPS/N/BRA/2171
/Add.1

Bra-xin

12/9/2023

Dự thảo Nghị quyết 1168, ngày 25 tháng 5 năm 2023

Dự thảo Nghị quyết 1168, ngày 25 tháng 5 năm 2023 - được thông báo trước đó thông qua G/SPS/N/BRA/2171 - đã được thông qua làm Hướng dẫn quy phạm 246, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Quy định cập nhật hoạt chất T82 - (Z) - 9,13 - tetradecadienal vào danh sách chuyên khảo về các thành phần hoạt chất cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được công bố bởi Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Bra-xin (DOU - Diário Chính thức của União ).

8

G/SPS/N/BRA/2169
/Add.1

Bra-xin

12/9/2023

Dự thảo Nghị quyết 1167, ngày 18 tháng 5 năm 2023

Dự thảo Nghị quyết 1167, ngày 18 tháng 5 năm 2023 - được thông báo trước đó thông qua G/SPS/N/BRA/2169 - đã được thông qua dưới dạng Hướng dẫn quy phạm 251, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Quy định cập nhật hoạt chất T81 - tolpiralate vào danh sách chuyên khảo về hoạt chất thành phần cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được xuất bản bởi Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Bra-xin (DOU).

9

G/SPS/N/BRA/2168
/Add.1

Bra-xin

12/9/2023

Dự thảo Nghị quyết 1166, ngày 18 tháng 5 năm 2023

Dự thảo Nghị quyết 1166, ngày 18 tháng 5 năm 2023 - được thông báo trước đó thông qua G/SPS/N/BRA/2168 - đã được thông qua dưới dạng Hướng dẫn quy phạm 250, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Quy định cập nhật hoạt chất I33 - ipflufenoquim vào danh sách chuyên khảo về hoạt chất thành phần cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được xuất bản bởi Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Bra-xin (DOU).

10

G/SPS/N/BRA/2167
/Add.1

Bra-xin

11/9/2023

Dự thảo Nghị quyết 1165, ngày 18 tháng 5 năm 2023

Dự thảo Nghị quyết 1165, ngày 18 tháng 5 năm 2023 - được thông báo trước đó thông qua G/SPS/N/BRA/2167 - đã được thông qua làm Hướng dẫn quy phạm 249, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Quy định cập nhật hoạt chất 75 - flucarbazone sodium vào danh sách chuyên khảo của thành phần hoạt chất cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được xuất bản bởi Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Bra-xin (DOU).

Văn bản cuối cùng chỉ có bằng tiếng Bồ Đào Nha và có thể tải xuống tại: http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6594320/IN_249_2023_.pdf/af735bea-c084-4cc8-86c7-d48718d6b1e8 https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/BRA/23_12226_00_x.pdf

Phụ lục này liên quan đến: Thông báo về việc áp dụng, xuất bản hoặc có hiệu lực của quy định.

11

G/SPS/N/BRA/2166
/Add.1

Bra-xin

11/9/2023

Dự thảo Nghị quyết 1164, ngày 18 tháng 5 năm 2023

Dự thảo Nghị quyết 1164, ngày 18 tháng 5 năm 2023 - được thông báo trước đó thông qua G/SPS/N/BRA/2166 - đã được thông qua làm Hướng dẫn quy phạm 248, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Quy định cập nhật hoạt chất F76 - fluindapir vào danh sách chuyên khảo về hoạt chất thành phần cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được xuất bản bởi Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Bra-xin (DOU).

Văn bản cuối cùng chỉ có bằng tiếng Bồ Đào Nha và có thể tải xuống tại: http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6594320/IN_248_2023_.pdf/86e646c5-1403-497dbdaa-3aaf3c6ed28f https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/BRA/23_12225_00_x.pdf

Phụ lục này liên quan đến: Thông báo về việc áp dụng, xuất bản hoặc có hiệu lực của quy định.

12

G/SPS/N/BRA/2155
/Add.1

Bra-xin

11/9/2023

Dự thảo Nghị quyết 1154, ngày 6 tháng 4 năm 2023

Dự thảo Nghị quyết 1154, ngày 6 tháng 4 năm 2023 - được thông báo trước đó thông qua G/SPS/N/BRA/2155 - đã được thông qua dưới dạng Hướng dẫn quy phạm 245, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Quy định cập nhật hoạt chất I32 - isocyclosera vào danh sách chuyên khảo về hoạt chất thành phần cho thuốc trừ sâu, sản phẩm tẩy rửa gia dụng và chất bảo quản gỗ, được xuất bản bởi Hướng dẫn quy chuẩn 103 vào ngày 19 tháng 10 năm 2021 trên Công báo Bra-xin (DOU).

Văn bản cuối cùng chỉ có bằng tiếng Bồ Đào Nha và có thể tải xuống tại: http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6576396/IN_245_2023_.pdf/5541d2ac-9407-4984-b47c-0a02bc6b79d2 https://members.wto.org/crnattachments/2023/SPS/BRA/23_12224_00_x.pdf

Phụ lục này liên quan đến: Thông báo về việc áp dụng, xuất bản hoặc có hiệu lực của quy định.

13

G/SPS/N/SGP/82
/Add.1

Singapore

06/9/2023

Dự thảo Quy định về thực phẩm (Sửa đổi số Y) 2023

Dự thảo quy định về Thực phẩm (Bản sửa đổi số Y) 2023 (liên quan đến các tiêu chuẩn vi sinh đối với thực phẩm không ăn liền) được thông báo trong G/SPS/N/SGP/82 đã được công bố là Quy định về thực phẩm (Bản sửa đổi số 3) năm 2023 vào ngày 4 tháng 9 2023 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024.

Phụ lục này liên quan đến: Thông báo về việc áp dụng, xuất bản hoặc có hiệu lực của quy định

14

G/SPS/N/BRA/2132
/Add.2

Bra-xin

29/8/2023

Dự thảo Nghị quyết số 1143 ngày 09 tháng 02 năm 2023

Hướng dẫn quy phạm 277, ngày 1 tháng 6 năm 2023, được thông báo trước đó thông qua G/SPS/N/BRA/2132/Add.1, bắt nguồn từ Dự thảo Nghị quyết 1143, ngày 9 tháng 2 năm 2023, đã được sửa đổi.

15

G/SPS/N/TUR/100
/Add.1

Thổ Nhĩ Kỳ

23/8/2023

Thông cáo Codex Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ -Sửa đổi Thông cáo Codex thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ về việc thay thế hoàn toàn chế độ ăn uống để kiểm soát cân nặng

"Bộ luật Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Thông cáo về việc thay thế hoàn toàn chế độ ăn uống để kiểm soát cân nặng" đã được thông báo thông qua G/SPS/N/TUR/100 vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Một sửa đổi đã được đề xuất thông qua "Thông cáo Bộ luật Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Sửa đổi Thông cáo Bộ luật Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ về thay thế chế độ ăn uống tổng thể để kiểm soát cân nặng". Việc sửa đổi liên quan đến các yêu cầu về lipid và magie đối với chế độ ăn thay thế toàn phần để kiểm soát cân nặng. Thông cáo này sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 năm 2023.

16

G/SPS/N/TUR/99
/Add.3

Thổ Nhĩ Kỳ

23/8/2023

Thông cáo Codex Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Sửa đổi Thông cáo Codex Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ về sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và công thức tiếp theo cũng như các yêu cầu về thông tin liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

"Bộ luật Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Thông cáo về sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, công thức tiếp theo và các yêu cầu về thông tin liên quan đến việc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" đã được thông báo thông qua G/SPS/N/TUR/99 vào ngày 19 tháng 7 năm 2018. Hai sửa đổi cho quy định nói trên là được thông báo qua G/SPS/N/TUR/99/Add.1 vào ngày 23 tháng 7 năm 2019 và G/SPS/N/TUR/99/Add.2 vào ngày 11 tháng 8 năm 2022. Và hiện tại, một sửa đổi đã được đề xuất thông qua "Thổ Nhĩ Kỳ Thông cáo Codex Thực phẩm - Sửa đổi Thông cáo Codex Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ về sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và sữa công thức tiếp theo". Việc sửa đổi liên quan đến các yêu cầu về protein đối với sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được sản xuất từ protein thủy phân. Thông cáo này sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 năm 2023.

17

G/SPS/N/TUR/93
/Add.2

Thổ Nhĩ Kỳ

23/8/2023

Quy định Codex Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ Sửa đổi Codex Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Quy định về thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và chế độ ăn thay thế toàn bộ để kiểm soát cân nặng

"Bộ luật Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Quy định về thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và chế độ ăn thay thế hoàn toàn để kiểm soát cân nặng" đã được thông báo qua G/SPS/N/TUR/93 vào ngày 11 tháng 10 năm 2017. Việc sửa đổi quy định nói trên đã được thông báo qua G /SPS/N/TUR/93/Add.1 vào ngày 11 tháng 8 năm 2022. Và hiện nay, một sửa đổi đã được đề xuất thông qua "Quy định Bộ luật Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ Sửa đổi Bộ luật Thực phẩm Thổ Nhĩ Kỳ - Quy định về thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ và chế độ ăn thay thế hoàn toàn để kiểm soát cân nặng". Việc sửa đổi liên quan đến danh sách các chất có thể được thêm vào chế độ ăn thay thế hoàn toàn để kiểm soát cân nặng. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10 năm 2023.

18

G/SPS/N/THA/519
/Add.1

nước Thái Lan

23/8/2023

Thông báo của Bộ Y tế Công cộng có tựa đề "Enzyme sử dụng trong chế biến thực phẩm"

Dự thảo thông báo của Bộ Y tế Công cộng có tựa đề "Enzym sử dụng trong chế biến thực phẩm", được thông báo trước đó trong G/SPS/N/THA/519 ngày 7 tháng 4 năm 2022, đã được đăng trên Công báo Hoàng gia ngày 15 tháng 8 năm 2023 dưới dạng Thông báo của Bộ Y tế Công cộng. Y tế Công cộng số 443. Ngày có hiệu lực: Thông báo này sẽ có hiệu lực sau ngày tiếp theo ngày đăng trên Công báo Hoàng gia (16 tháng 8 năm 2023).

 

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top