Thông báo: Về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm và nộp lệ phí thi tuyển công chức

Ngày đăng: 24/04/2023 - Lượt xem: 1224

Về việc thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm và nộp lệ phí thi tuyển công chức

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo một số nội dung như sau:

1.   Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 (theo danh sách đính kèm).

2.  Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 nộp phí dự thi để Hội đồng tuyển dụng có cơ sở thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 1 theo quy định. Cụ thể như sau:

-   Thời gian nộp: Từ ngày 25/4/2023 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2023.

-   Phí thi tuyển: 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng).

-   Hình thức thu phí:

+ Nộp tiền mặt trực tiếp tại: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tầng 3, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế, ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

+ Chuyển khoản theo thông tin sau:

- Tên tài khoản: Cục An toàn thực phẩm

- Số tài khoản:   3713.0.1057305

- Tại: Kho bạc nhà nước Ba Đình

- Nội dung chuyển khoản: STT - Họ và tên - Lệ phí TDCC2022

(VD: 01 Truong Tien Anh Le phi TDCC2022).

* Lưu ý:

-    Thí sinh phải ghi nội dung chuyển khoản đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, trong đó số thứ tự là số thứ tự trong Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022 đính kèm Thông báo này.

-    Nếu chuyển khoản thí sinh được tính là đã nộp phí tuyển dụng khi tài khoản của Cục An toàn thực phẩm đã nhận được tiền.

3.   Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục An toàn thực phẩm không tổ chức ôn thi; Danh mục tài liệu tham khảo của kỳ thi được đăng tải  trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm.

Đề nghị thí sinh kiểm tra lại các thông tin trong danh sách dự thi đính kèm Thông báo của Hội đồng tuyển dụng. Trường hợp thông tin chưa đúng với Phiếu đăng ký dự tuyển đã nộp, thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng (thông qua Văn phòng Cục, Cục An toàn thực phẩm, ĐT: 02438464489 (máy lẻ: 2010) hoặc 02438463702) trước ngày 05/5/2023 để Hội đồng tuyển dụng tổng hợp, xem xét giải quyết.

Tải thông báo tại đây

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top