Tuyên truyền an toàn thực phẩm trên website

Ngày đăng: 27/05/2012 - Lượt xem: 8569

Website Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Y tế về an toàn thực phẩm; tin bài, hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, cải cách thủ tục hành chính,số liệu an toàn thực phẩm, dự án, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước.

Để đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên tuyền về  bảo đảm an toàn thực phẩm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị các chi cục tăng cường truy cập vào website Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (http://vfa.gov.vn) để lấy thông tin chỉ đạo điều hành, tuyên tuyền về an toàn thực phẩm và gửi tin, bài viết về các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương để đăng trên website Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Bài viết xin gửi về Phòng Thông tin, giáo dục và truyền thông Cục An toàn vệ sinh thực phẩm bằng bản mềm tới địa chỉ email: banbientap@vfa.gov.vn hoặc liên hệ với (đ/c Lê Văn Toán, điện thoại: 04.3846.4489 máy lẻ 5070 hoặc di động: 0904.028.182).

Tải công văn tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top