V/v giải quyết các hồ sơ đã nộp tại Cục An toàn thực phẩm

Ngày đăng: 13/02/2018 - Lượt xem: 11013

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, trong đó có quy trình, thủ tục, biểu mẫu hồ sơ tự công bố, đăng ký bản công bố, quảng cáo thực phẩm và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khác so với trước đây.

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Cục An toàn thực phẩm đã ra Thông báo số 623/TB-ATTP về việc thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm.

 

Tuy nhiên, hiện nay trên trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm vẫn còn các hồ sơ của tổ chức, cá nhân đã nộp từ ngày 02/02/2018 về trước, đang trong quá trình xử lý, chưa được Cục phê duyệt.

 

Để tránh ách tắc, đồng thời tạo điều kiện cho việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm của tổ chức, cá nhân cũng như thực hiện đúng Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục thông báo như sau:

 

I. Đối với hồ sơ công bố sản phẩm:

1. Đối với hồ sơ thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm đang xử lý trên phần mềm điện tử, đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện việc đăng ký bản công bố sản phẩm bằng bản giấy cho đến khi phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 được thực hiện và vận hành lại. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm quy định tại Điều 7 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục An toàn thực phẩm; Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội để được xem xét, giải quyết.

 

2. Đối với hồ sơ thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm/chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đang xử lý trên phầm mềm điện tử thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm, đề nghị tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm và thông báo cho cơ quan được chỉ định tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hồ sơ tự công bố sản phẩm quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

 

3. Đối với hồ sơ thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi đang xử lý trên phần mềm điện tử, đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm tại cơ quan được chỉ định tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm quy định tại Điều 7 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

 

4. Đối với việc thay đổi, bổ sung sau công bố của các sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Xác nhận/Tiếp nhận từ ngày 02/02/2018 về trước đang xử lý trên phần mềm điện tử:

4.1. Đối với các hồ sơ sản phẩm quy định tại khoản I.1 của Thông báo này, đề nghị tổ chức, cá nhân nộp thông báo tại Cục An toàn thực phẩm và thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

4.2. Đối với hồ sơ sản phẩm quy định tại khoản I.2 của Thông báo này, đề nghị tổ chức, cá nhân nộp thông báo đến cơ quan được chỉ định tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

4.3. Đối với hồ sơ sản phẩm quy định tại khoản I.3 của Thông báo này, đề nghị tổ chức, cá nhân nộp thông báo đến cơ quan được chỉ định tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

 

II. Đối với hồ sơ quảng cáo:

1. Đối với hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận như bình thường và giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến: http://xacnhanquangcao.vfa.gov.vn/.

2. Các hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi được thực hiện tại cơ quan do UBND tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định tại các địa phương theo quy định khoản 8, Điều 40 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

 

III. Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

1. Các hồ sơ của cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tiếp tục sử dụng phần mềm hệ thống dịch vụ công trực tuyến: http://chungnhancosodudieukien.vfa.gov.vn/.

2. Các hồ sơ của cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, đề nghị tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan được chỉ định tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Các hồ sơ của cơ sở kinh doanh thực phẩm yêu cầu được bảo quản đặc biệt: tổ chức, cá nhân không cần tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính, vì các cơ sở này không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

4. Kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2018, Cục An toàn thực phẩm chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

IV. Cục An toàn thực phẩm sẽ thông báo tới cơ quan được chỉ định tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận và giải quyết nhanh hồ sơ đã được Cục thẩm xét nhưng chưa ký duyệt trên phần mềm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân.

V. Cục An toàn thực phẩm sẽ hoàn trả phí thẩm xét đối với các hồ sơ đã nộp trên phần mềm điện tử đang trong quá trình xử lý. Tổ chức, cá nhân liên hệ với Phòng Tài chính kế toán để được hướng dẫn; Điện thoại liên hệ: 02438463702 (số máy lẻ 3010) hoặc liên hệ với Nguyễn Thanh Phương – Trưởng phòng, số điện thoại 0913594293).

 

Xin trân trọng thông báo./.

 

 

Bình luận

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
154,399,954
Trong tháng
648,540
Hôm nay
41,715
Đang Online
120
Back To Top