Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2015

Ngày đăng: 30/12/2015 - Lượt xem: 12851

Để chuẩn bị việc xây dựng báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2015 theo Kế hoạch số 03/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 21/01/2015, Cục An toàn thực phẩm có Công văn số 8211/ATTP-TTr gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc báo cáo kết quả thanh tra

Theo nội dung Công văn, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế - Thường trực BCĐLN tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm khẩn trương  tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2015. Báo cáo gửi về Phòng Công tác thanh tra Cục An toàn thực phẩm trước ngày 15/01/2016, đồng thời gửi theo địa chỉ email: thanhtraattp@vfa.gov.vn để Phòng Công tác thanh tra tổng hợp, báo cáo BCĐLNTƯ về VSATTP.

Tải công văn tại đây

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top