Cập nhật các tiêu chuẩn mới của Codex năm 2021

Ngày đăng: 20/01/2022 - Lượt xem: 3819

Hội nghị lần thứ 44 Đại hội đồng Codex quốc tế (CAC44) đã thông qua các tiêu chuẩn Codex, các Hướng dẫn và Quy phạm thực hành liên quan đến an toàn thực phẩm.

Hiện nay trên trang Web của Codex quốc tế đã cập nhật  4 tiêu chuẩn Codex về sản phẩm, 01 tiêu chuẩn chung Codex về ghi nhãn, 3 hướng dẫn và 1 quy phạm thực hành được ban hành mới, sửa đổi, và bổ sung năm 2021, cụ thể như sau:

  • CXS 342-2021: Tiêu chuẩn Codex đối với rau kinh giới khô (Standard for dried oregano);
  • CXS 343-2021: Tiêu chuẩn Codex đối với các sản phẩm thân rễ, thân củ khô cụ thể là gừng sấy  và gừng khô (Standard for dried roots, rzihomes and bulbs: Dried or dehydrated ginger);
  • CXS 344-2021: Tiêu chuẩn Codex đối với củ đinh hương khô (Standard for dreid floral parts: Cloves);
  • CXS 345-2021: Tiêu chuẩn Codex đối với húng tây khô (Standard for dreid Basil);
  • CXS 346-2021: Tiêu chuẩn chung Codex về ghi nhãn công ten nơ thực phẩm không bán lẻ (General Standard for the labelling of non-retail containers of foods);
  • CXG 2-1985 (sửa đổi bổ sung năm 2021): Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng (Guidelines on Nutrition Lanbelling);
  • CXG 93-2021: Nguyên tắc và Hướng dẫn đánh giá và sử dụng tự nguyện chương trình đảm bảo của bên thứ 3 (Principles and Guidelines for the assessment and use of voluntary third-party assurance programmes);
  • CXG 94-2021: Hướng dẫn giám sát và khảo sát các loại chất kháng kháng sinh từ thực phẩm (Guidelines on intergrated monitoring and surveyllance of foodborne antimicrobial resistance);
  • CXC 61-2005 (sửa đổi và bổ sung năm 2021): Quy phạm thực hành giảm thiểu và phòng ngừa các kháng kháng sinh (Code of practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance).

Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo về các tiêu chuẩn Codex mới, các văn bản tài liệu liên quan khi Codex quốc tế cập nhật.

Để truy cập và download các tài liệu trên có thể theo đường link: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/list-standards/en/

VFA

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top