Quyết định số 1613/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Ngày đăng: 13/06/2024 - Lượt xem: 805

Ngày 11/6/2024 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký, ban hành Quyết định số 1613/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 2318/QĐ-BYT ngày 6/4/2018 và Quyết định số 4630/QĐ-BYT ngày 24/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung tên và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm:

- Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

- Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (trong trường hợp tổ chức/cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm tới Bộ Y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP);

Các thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung gồm:

- Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Ngoài ra, Quyết định số 1613/QĐ-BYT cũng công bố lại mức thu phí theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 5/8/2021của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm (thay thế Thông tư số 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm) đối với các thủ tục hành chính có thu phí được công bố tại Quyết định số 805/QĐ-BYT ngày 09/3/2016; Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 6/4/2018; Quyết định số 4630/QĐ-BYT ngày 24/7/2018; Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 và Quyết định số 1181/QĐ-BYT ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế.

Như vậy, việc ban hành Quyết định số 1613/QĐ-BYT là rất kịp thời nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của công tác cải cách hành chính giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý.  Bảo đảm đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Tải Quyết định tại đây

 

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top