Tăng nguồn lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 04/12/2015 - Lượt xem: 10660

Chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) đang là vấn đề bức xúc trong toàn xã hội. Để tăng cường quản lý nhà nước, Quốc hội đã ban hành Luật an toàn thực phẩm (ATTP), Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới.

Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện Luật ATTP, Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chính sách pháp luật chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung nguồn lực tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cũng như tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn. Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm quy định ATTP còn ở mức cao, các sự cố về ATTP chưa được kịp thời xác minh, kiểm chứng, cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân và làm giảm khả năng tiếp cận thị trường các mặt hàng nông lâm thủy sản.

Bên cạnh các lý do khách quan như sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, công nghệ sơ chế, chế biến lạc hậu… các nguyên nhân chủ quan là nhiều địa phương chưa xác định trọng tâm để tập trung nguồn lực chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm một số tồn tại đã lâu chưa được giải quyết như chất cấm trong chăn nuôi, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất kháng sinh trong rau quả, chè, thịt, thủy sản…

Đặc biệt là hệ thống Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản mặc dù đã được thành lập tại 61/63 tỉnh, thành phố nhưng đang rất thiếu biên chế (nhiều chi cục được bố trí dưới 10 biên chế, thậm chí có nơi chỉ được bố trí 7 biên chế, không đủ cho khung cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn), thiếu cơ sở vật chất (trụ sở, phương tiện, trang thiết bị kiểm tra, kiểm nghiệm) và kinh phí nên mới triển khai được một phần nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến hiệu quản quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương chỉ đạo các cơ quan thuộc Bộ hoàn thiện chính sách pháp luật và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP tại các địa phương, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

Để thực hiện tốt chủ trương trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

Đồng thời xem xét, ưu tiên bố trí đủ biên chế hành chính cho khung lãnh đạo và các vị trí việc làm thuộc các phòng chuyên môn (Quản lý chất lượng; Thanh tra, pháp chế) của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp tình hình, điều kiện của địa phương.

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí đủ diện tích làm việc, phương tiện, trang thiết bị kiểm tra, kiểm nghiệm và kinh phí hoạt động cho các Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản trong triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

Theo chinhphu.vn

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top