Thông báo báo giá hoạt động khảo nghiệm trong dự thảo QCVN đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày đăng: 27/09/2022 - Lượt xem: 761

Thông báo báo giá hoạt động khảo nghiệm trong dự thảo QCVN đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022, Cục An toàn thực phẩm đã chủ trì xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kế hoạch xây dựng quy chuẩn có thực hiện hoạt động khảo nghiệm các phương pháp thử trong dự thảo QCVN tại phòng kiểm nghiệm.

Tiếp theo công văn số 1969/ATTP-KN ngày 11/8/2022 về việc báo giá hoạt động khảo nghiệm trong dự thảo QCVN nhằm xây dựng giá dự toán chi tiết, để có thêm các báo giá cho hoạt động trên, Cục An toàn thực phẩm gửi lại các yêu cầu kỹ thuật của hoạt động Khảo nghiệm phương pháp thử tại phòng kiểm nghiệm trong dự thảo QCVN đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (kèm theo). Quý đơn vị căn cứ vào các tiêu chí và yêu cầu kỹ thuật để xây dựng dự toán báo giá chi tiết cho hoạt động khảo nghiệm các phương pháp thử trong dự thảo QCVN tại phòng kiểm nghiệm.

Báo giá của Quý đơn vị đề nghị gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 03/10/2022 để Cục An toàn thực phẩm có căn cứ triển khai đấu thầu theo quy định đối với hoạt động khảo nghiệm trên.

Công văn thông báo báo giá lần 2

Yêu cầu kỹ thuật

Dự thảo QCVN

Công văn thông báo báo giá lần 1

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top