Bộ trưởng Y tế yêu cầu cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh

Ngày đăng: 09/09/2019 - Lượt xem: 13656

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Văn phòng Bộ khẩn trương kiện toàn và tổ chức bộ phận một cửa Bộ Y tế để đưa vào hoạt động chậm nhất vào quý I/2020, bảo đảm thuận tiện cho DN và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Sắp đưa vào hoạt động bộ phận một cửa

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc phân cấp cho địa phương, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, từng bước thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

“Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục. Chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dẫn tới số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp. Việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được triển khai thực hiện ở hầu hết các đơn vị”, Bộ trưởng Bộ Y tế thừa nhận.

Về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên, theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là do lãnh đạo các đơn vị chưa thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng trong việc thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính, chưa chú trọng và đầu tư đúng mức cả về nhân lực và vật lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa chú trọng đến việc lấy ý kiến các bên liên quan và thực hiện đánh giá tác động quy định của thủ tục hành chính. Đồng thời, việc thẩm định, thẩm tra nội dung thủ tục hành chính còn mang tính hình thức.

Ngoài ra, các quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản còn mang nặng tính thủ công, chưa cụ thể hóa những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện theo phương thức trực tuyến; việc công bố thủ tục hành chính, niêm yết công khai tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính còn chậm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hành chính.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, những hạn chế trên còn do nguyên nhân chưa triển khai áp dụng quy trình theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính và trả lời kiến nghị của người dân, DN; các hệ thống dịch vụ công chưa được xây dựng một cách thống nhất, đồng bộ, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị chưa có sự kết nối liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Văn phòng Bộ khẩn trương kiện toàn và tổ chức Bộ phận Một cửa Bộ Y tế để đưa vào hoạt động chậm nhất vào quý I/2020, bảo đảm thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các cơ sở cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để UBND các tỉnh/thành phố có cơ sở công bố danh mục, niêm yết công khai thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố.

"Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa để chính thức khai trương trong tháng 9/2019 và thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia vào tháng 11/2019", Bộ trưởng Y tế yêu cầu.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh

Đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Trước đó, Bộ Y tế ban hành quyết định cắt giảm 1.376 điều kiện đầu tư, kinh doanh, hàng hoá kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực y tế.

Các điều kiện đầu tư kinh doanh chia thành các lĩnh vực như an toàn thực phẩm; dược phẩm; hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; khám chữa bệnh; mỹ phẩm; phòng chống bệnh truyền nhiễm; phòng chống HIV/AIDS; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế.

Đối với thực phẩm, phương án cắt giảm các mặt hàng trên căn cứ theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, khoảng 98% các lô hàng thực phẩm nhập khẩu của Bộ Y tế sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, 100% các mặt hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học nhập khẩu đã đăng ký bản công bố sản phẩm được miễn kiểm tra nhà nước; cắt giảm theo lô hàng nhập khẩu (đối với 4 nhóm sản phẩm còn lại).

Các mặt hàng khác gồm, thuốc, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả dược liệu); bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc; mỹ phẩm; trang thiết bị y tế; chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; phương tiện tránh thai và thiết bị y học cổ truyền trước cắt giảm, đơn giản hoá 19 điều kiện, thủ tục thì hiện nay các mặt hàng này không còn thủ tục nào.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho DN, Bộ trưởng Y tế cũng đề nghị các đơn vị chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, DN phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính.

"Cần khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính. Và đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đặc biệt các dịch vụ công trực tuyến đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại", Bộ trưởng Y tế yêu cầu.

 

Bình luận

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top