Đại hội Công đoàn Bộ phận Cục An toàn thực phẩm nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày đăng: 03/08/2017 - Lượt xem: 4345

Thực hiện Kế hoạch số 79/CV-CĐ ngày 15/5/2017 của Công đoàn cơ quan Bộ Y tế về việc tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội XXIII Công đoàn cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 02/8/2017 Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận Cục An toàn thực phẩm nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội được tổ chức với mục đích: quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về hoạt động công đoàn; đánh giá thực trạng tình hình phong trào thi đua và hoạt động công đoàn Cục An toàn thực phẩm nhiệm kỳ 2012-2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nghị quyết triển khai hoạt động cho nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; lựa chọn, bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới (2017-2022).

Đ/c Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Y tế, Đ/c Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng, Đ/c Lê Văn Giang, Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng tham dự đại hội

Tham gia Đại hội có đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Y tế, đồng chí Cao Xuân Tùng - Phó chánh Văn phòng, Văn phòng Đảng đoàn cơ quan Bộ Y tế, về phía Cục An toàn thực phẩm có đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, các đồng chí Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm và hơn 100 công đoàn viên của Cục An toàn thực phẩm.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn bộ phận Cục An toàn thực phẩm đã lồng ghép các hoạt động, thực hiện hoạt động tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, các chủ trương chính sách của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tuyên truyền phát động tới đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người cán bộ công chức,viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; cải cách hành chính, văn minh công sở...

BCH Công đoàn Cục đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy Lãnh đạo Cục trong việc tổ chức triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan. Lãnh đạo Cục đã phối hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn bộ phận Cục An toàn thực phẩm thực hiện tốt qui chế dân chủ trong cơ quan. BCH Công đoàn đã tham gia vào các cuộc họp của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và góp các ý kiến trong việc triển khai hoạt động chuyên môn, hành chính cũng như các kế hoạch hoạt động của Cục, sử dụng quĩ phúc lợi của đơn vị và các quyền lợi khác liên quan đến người lao động. BCH Công đoàn cũng đã tích cực tham gia các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ, công chức theo chức năng, nhiệm vụ. Trong giai đoạn 2012 – 2017, tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Cục đã thực hiện tốt những chế độ, chính sách người lao động.

BCH tham gia, đề xuất với lãnh đạo Cục trong việc cử cán bộ theo học những khóa nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ.

Thực hiện công tác tuyên truyền và giáo dục sức khỏe, công tác kế hoạch hóa gia đình; công tác vận động, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác đến toàn thể đoàn viên công đoàn, trong thời gian qua các công đoàn viên đã triệt để chấp hành quy định bảo đảm không có người mắc các tệ nạn trên trong đơn vị.

Nhiều đoàn viên công đoàn Cục đã nỗ lực phấn đấu, tham gia các khóa học đào tạo dài hạn, ngắn hạn trong nước và nước ngoài. Đặc biệt mọi cán bộ, công chức, các đoàn viên công đoàn trong Cục luôn có tinh thần sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi lãnh đạo Cục yêu cầu với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt công việc được giao.

Công đoàn Cục đã vận động đoàn viên công đoàn trong đơn vị hưởng ứng, tham gia tích cực và chất lượng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần bảo đảm việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục. Vận động thực hiện và giám sát việc thực hiện việc áp dụng quy trình ISO, chương trình 5S trong đơn vị, trụ sở làm việc vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

Được sự quan tâm của Cấp ủy, của lãnh đạo Cục, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị vẫn tiếp tục được phát huy phục vụ trong các buổi sinh hoạt tập thể, các buổi họp, hội nghị và tham gia đầy đủ theo yêu cầu của Công đoàn cấp trên. BCH Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ nhân ngày thành lập Đoàn, ngày thành lập ngành tổ chức các trận giao hữu bóng đá cũng như các môn thể thao khác giữa các công đoàn viên của Cục và các thành viên của chi đoàn khác góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần cho công đoàn viên. 

Tham gia tích cực, đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Công đoàn cấp trên, các hội thi của Công đoàn ngành y tế tổ chức, cơ quan Bộ Y tế tổ chức với các môn cầu lông, tenis, bóng bàn đơn, đôi, kéo co, cắm hoa nghệ thuật, nấu ăn… nhân ngày truyền thống của Việt Nam và đã đạt được nhiều giải cao. Tổ chức các buổi sinh hoạt nội bộ, những tiết mục tự biên tự diễn của đoàn viên công đoàn Cục đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền truyền thống ngành, của cách mạng, dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tạo niềm tin tưởng, đoàn kết tập thể, động viên tinh thần tập thể trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cá nhân, của tập thể Cục.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Tập thể các đồng chí đoàn viên công đoàn tại các Phòng, các bộ phận thuộc Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Trong thời gian qua, tập thể cán bộ, công chức và người lao động đã bán sát nhiệm vụ đơn vị, đã nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn luật như nghị định, thông tư, quy chuẩn kỹ thuật; công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, công tác giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm các sự kiện, lễ hội, công tác nghiên cứu khoa học. Thành tích các hoạt động của Cục, các phòng ban trong Cục đã được tặng cờ thi đua luân lưu của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:

Các tổ công đoàn và các đoàn viên công đoàn luôn phấn đấu thi đua trong công tác, trong học tập chuyên môn nghiệp vụ và chính trị. Hằng năm BCH Công đoàn đều tổ chức đánh giá kết quả hoạt đông công đoàn của các tổ công đoàn và các công đoàn viên. Phong trào thi đua lao động giỏi đạt kết quả tốt, 100%  các tổ công đoàn  đạt Tổ công đoàn xuất sắc, 96% số công đoàn viên đạt công đoàn viên xuât sắc.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng đã đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan, trong nhiệm kỳ qua (2012 - 2017), BCH Công đoàn bộ phận Cục An toàn thực phẩm đã nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Những thành tích đã đạt được do nhận thức đúng đắn của BCH, trách nhiệm cao của các thành viên và phương pháp tổ chức triển khai công tác công đoàn phù hợp với thực tế đơn vị.

- Công tác công đoàn đã thực hiện theo đúng mục đích, điều lệ và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; BCH Công đoàn đã hoạt động thực sự vì lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và BCH Công đoàn trong  hoạt động của Cục tinh thần dân chủ và đó là nhân tố quyết định đến sự thắng lợi, ổn định và phát triển của cơ quan.

- Đã động viên và tổ chức cho công đoàn viên nâng cao nhận thức chính trị trong việc chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xã hội, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

- BCH Công đoàn đã thể hiện tính năng động trong việc động viên các công đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân và các cán bộ, công chức và người lao động đã ủng hộ cho hoạt động phong trào thi đua, phong trào văn nghệ, thể thao, và các hoạt động khác của Công đoàn.

Trong thời gian tới, BCH Công đoàn nhiêm kỳ mới cần hướng tới các mục tiêu: Tiếp tục chăm lo đến quyền lợi chính trị và vật chất đúng đắn của toàn bộ công đoàn viên để góp phần xây dựng khối đoàn kết của đơn vị, nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của Cục; Nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức, tổ chức hoạt động của BCH công đoàn để thực sự là tổ chức vững mạnh cùng Lãnh đạo Cục bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Cục An toàn thực phẩm.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH mới nhiệm kỳ 2017-2022 với 07 đồng chí là những công đoàn viên xuất sắc trong hoạt động công đoàn cơ quan và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội công đoàn cơ quan Bộ Y tế.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Lãnh đạo Cục chúc mừng BCH cũ nhiệm kỳ 2012-2017 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Lãnh đạo Cục chúc mừng BCH mới nhiệm kỳ 2017-2022

VFA

Bình luận

Tin cùng mục

Liên kết

27.2
Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
215,287,369
Trong tháng
379,590
Hôm nay
50,430
Đang Online
525
Back To Top